,,Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?“

Vasario 15 d. vyko nuotolinis seminaro „Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?” pirmoji dalis, kurioje dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu pateikta žinių apie mokymąsi gerinančio grįžtamojo ryšio modelius, problemas, pagrįstas praktikos pavyzdžiais. Supažindinama su  IQES online metodika „Grįžtamasis ryšys aštuoniais žingsniais“, kaip interpretuoti anketų duomenis, organizuoti refleksiją.