„Etnokultūros įtaka šiuolaikiniam piliečiui“ kursai

Lapkričio 8, 15, 22 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre vyko kursai „Etnokultūros įtaka šiuolaikiniam piliečiui“, skirti Šilalės muzikos, choreografijos pedagogams, kultūros darbuotojams, folkloro ansamblių vadovams, tautodailininkams, etninės kultūros puoselėtojams, mokytojams, dirbantiems NVŠ bei NF mokinių švietime. Kursų dalyviai supažino su choreografinio folkloro bei liaudies muzikavimo sklaida. Suteikta žinių dirbsiantiems su vaikais ir jaunimu pedagogams, folkloro ansamblių vadovams, kurie praturtins jaunimo laisvalaikį, mokyklinių renginių programas liaudies muzika, šokiais, suprantamais, emocingais, lavinančiais motoriką, orientaciją, dėmesį, pastabumą, vikrumą, ištvermę, fantaziją, komunikavimo įgūdžius, vystančius ritmo pojūtį, muzikalumą, formuojančius dorovines nuostatas, estetinį suvokimą. Supažindinta su vakaruškų, gegužinių tradicija, mokyta organizuoti vakaronę mokyklinių bei kultūros bendruomenės švenčių metu, įtraukiant į šventės scenarijų kuo daugiau su papročiais, dainomis, instrumentine muzika bei šokiais susijusių dalykų.

Kursai dalinai finansuojami iš Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos priemonės ,,Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa“ lėšų.