Projektas „Lyderių laikas 3“. Šilalės rajono savivaldybės švietimo darbuotojų stažuotė Lenkijoje ir Čekijoje.

Stažuotės trukmė: 2019 m. lapkričio 17-23 dienomis

Stažuotės vieta: Lenkijos Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla, Punsko vaikų darželis, Punsko licėjus; Varšuvos „Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjus; Londynska pagrindinė mokykla Čekijoje, Karlovy Vary miesto Paštovny pagrindinė mokykla, Prahos Postupicka gimnazija.


Stažuotės dalyviai: Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė; Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danė Šiaudvytienė; Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rudminienė; Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė; Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius Virginijus Andrejauskas; Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė; Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius Juozas Žymančius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė; Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktorius Valdas Urniežius.

Stažuotės patirtys:

Mokytojai:

Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas, lietuvybės puoselėjimas popamokinėje ir mokyklos bendruomenės kultūrinėje.

Netradiciniai pamokų vedimo modeliai, aktyvieji mokymosi metodai, projektinė mokinių veikla.

Integruotas bendrųjų kompetencijų ugdymas (iniciatyvumo, bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo, informacinio raštingumo) visų pamokų metu.

Mokytojas – moderatorius, o ne informacijos perteikėjas.

Tikslingas ir minimalus namų darbų skyrimas.

Dėmesys kiekvieno vaiko ūgčiai ir jo gerovei.

Kolegialus grįžtamasis ryšys (kolega kolegai).

Vadovai:

Integruotas mokymas: matematika – fizika, istorija – geografija ir kt.

Patyriminio mokymosi taikymas.

Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai, socialinis emocinis ugdymas.

Virtualūs pamokų tvarkaraščiai.

Mokyklos TV kanalas, kuriame demonstruojami mokinių kūrybiniai darbai, interviu.

Poilsio erdvės mokytojams.

Mažinti įtampą, kuriant palankų mokyklos mikroklimatą.

Savivaldybei:

Mokinių elgesio vertinimas balais.

Skiriamas dėmesys mokytojų skatinimui (įvairių lengvatų suteikimas).

Mokytojų stažuotės Lietuvoje ir užsienyje.

Projektinių veiklų ugdymo įstaigoms finansavimas (skelbiami įvairūs projektai, kuriuos finansuoja savivaldybė).                                               

Rekomendacija Lietuvos švietimo darbuotojams, kokioje savivaldybėje/mokykloje kokia tema būtų itin tikslinga semtis patirties

Varšuvos „Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjus patirtis karjeros projektavimo srityje (paramedikų ugdymas).  Londynska ir  Karlovy Vary miesto Paštovny pagrindinėse mokyklose Čekijoje socialinis emocinis ugdymas.