Edukacinė išvyka „Kūrybiškas Pakruojo rajono edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme”

Birželio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Kūrybiškas Pakruojo rajono edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme” , kuri vyko Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre. Susitikimo metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, analizuotos problemos, susijusios su švietimo kokybės stiprinimu.

Ieškota būdų ir metodų, kaip  integruoti kultūrinį ir istorinį paveldą į ugdymo procesą. Aptartos  jau vykstančios veiklos.  Išmėgintos galimybės ugdymą organizuoti įvairiose erdvėse: sinagogoje, muziejuose,  kitose atvirose erdvėse.

Dėkojame Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro kolektyvui už efektyvų ir informatyvų renginį.