Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere

Dailės mokytojas, atsižvelgdamas į vaikų interesus ir jų gyvenimo kontekstą, turi siekti, kad meninė kūrybinė veikla taptų kiekvienam prasminga ir vertinga. Ji sietina su grožio pastebėjimu ir pajutimu, su menine kūryba kaip raiškos priemone, su laisve ir gebėjimu kurti ir išgyventi kūrybos džiaugsmą, kuris patiriamas tik pačiam prisilietus prie kūrybinio proceso, kuriant ir sukuriant džiaugsmą, matomą akimis ir jaučiamą širdimi. Todėl, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, ėmėsi iniciatyvos suburti dailės mokytojus bendram, meniniam tikslui – tapyba ant senoviškų, savo istoriją jau turinčių durų. Šią idėją įgyvendinsime birželio 22 d.