Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija  ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys“

Šių metų birželio 14-15 d. Trakų rajone vyko Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys“, kurioje dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė.

Konferencijos metu aptartas mokytojų profesinio tobulėjimo aspektas švietimo įstaigų išorinio vertinimo programoje, vyko kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu diskutuota institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą galintį užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę. Pristatyti atnaujinti Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai bei Mokytojų karjeros modelis, jo sąsaja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla.