Dokumentų valdymas ir apskaita

Birželio 15 d. vyko  seminaras  ,,Dokumentų valdymas ir apskaita” rajono  raštinių vedėjams, sekretorėms, archyvų darbuotojams, atsakingiems už archyvinių dokumentų tvarkymą ir apskaitą. Seminaro lektorė suteikė žinių apie naujas galimybes efektyviau rengti, tvarkyti, apskaityti bei saugoti įvairių formų dokumentus (popierinius, elektroninius). Pasidalijo patirtimi kaip teisingai pasinaudoti dokumentų valdymo liberalizavimu ir duomenų išsaugojimu.