Prisidėkime prie šviesesnės vaikų bei paauglių ateities, pozityvesnės aplinkos ir artimesnio tarpusavio ryšio

Apie projektą

„Kartu mes galime“ – projektas, skirtas smurtą patyrusių vaikų ir paauglių psichinei sveikatai gerinti, įgyvendinamas vidutinėse ir mažose Lietuvos savivaldybėse 2021 – 2023 metais.

      Vaikas – jautrios psichikos asmenybė. Emocinis, psichologinis, fizinis smurtas, bendraamžių ir virtualios patyčios, grasinimai, diskriminacija, seksualinis priekabiavimas, nepriežiūra, smurtas matomas per TV ir internete – tai kelios trauminių patirčių rūšys, su kuriomis susiduria vaikai. Tokios patirtys jiems gali iššaukti ankstyvuosius potrauminio streso, depresijos, nerimo simptomus, kurie laikui bėgant gali virsti į didesnes neigiamas pasekmes – nuolatinę depresiją, destruktyvias mintis, delinkventinį elgesį, žalingus įpročius, prastą mokymosi ir gyvenimo kokybę.

       „Pasaulio sveikatos organizacijos“ duomenimis – kas antras vaikas ar paauglys per metus bent kartą patiria vienokio ar kitokio pobūdžio smurtą bei traumas. 

       Lietuvoje vis dar trūksta veiksmingos ankstyvosios ne medikamentinės pagalbos, skirtos smurtą ar traumas patyrusiems vaikams. Taip pat egzistuoja gėdos ir finansinis barjeras, tad ne visos aukos identifikuoja esančią problemą ir ieško profesionalios pagalbos.

       Projekto tikslas: mažinti ankstyvuosius potrauminio streso sindromo, nerimo bei depresijos simptomus, pasireiškiančius smurtą patyrusiems vaikams, taikant „CBITS“ (Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools) ir „Bounce Back“ metodikas.

       Metodikos turi tris pagrindinius tikslus:

  1. sumažinti ankstyvuosius depresijos ir nerimo simptomus, atsiradusius po trauminių patirčių;
  2. užkirsti kelią simptomų didėjimui ateityje;
  3. didinti bendraamžių ir tėvų paramą vaikui, patyrusiam smurtą ir/arba traumines patirtis.

       Šio Projekto įgyvendinimą Šilalės rajone inicijavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Elena Bartkienė. Jos pasiūlymui dalyvauti pritarė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos socialinė pedagogė Raminta Rudzinkovienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos socialinės pedagogės Rasa Jokūbauskaitė ir Irena Noreikienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos psichologė Eugenija Martinkienė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos socialinė pedagogė Lina Ivanauskaitė-Bertašienė ir Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Rumšienė.

     2022 m. vasario 15 d. pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su Projekto vykdytoju VšĮ „Gralio projektai“.

     Projekto specialistų mokymų pradžia – 2022 m. kovo mėn.

     Projektą finansuoja Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino fondai.