Teatro ir šokio dermė ugdymo procese

Vasario 23 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese“ pirmasis modulis „Teatro ir šokio dermė ugdymo procese“. Gerosios patirties renginio metu buvo sudarytos sąlygos mokiniams realizuoti savo galias ir gebėjimus, išgyventi teigiamas emocijas, pasitenkinimą, pripažinimą. Per meninę raišką mokiniai įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, o tai turi teigiamos reikšmės jų integracijai ir socializacijai. Programos rengėjos ir vadovės: Jolanta Šmitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Sauga Vaičikauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Aušra Danisevičienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus choreografijos mokytoja metodininkė