Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kūrybiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose“ įgyvendinimas

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kartu su Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogais parengė ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Kūrybiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose“. 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais buvo įgyvendinti programos moduliai, kurie sudaryti iš mokymų, edukacinių išvykų, praktikumų. Dalyviai eksperimentavo kuriant ir išbandant mokymosi metodus, priemones, ugdymo organizavimo būdus. Šios priemonės užtikrina mokinių  mokymąsi, apimantį įgūdžių ir mąstymo įpročių, žinių ir nuostatų lygmenis. Programa sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriamas ir išbandomas dalykų integravimas, taikomi problemų sprendimu grįsti ugdymo metodai, atrandamos naujos mokymosi erdvės, auginama atvirumu, pasitikėjimu, bendruomeniškumu grįsta mokymosi kultūra.