Seminaro ,,Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ baigiamoji dalis

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru birželio 23 d. organizavo seminaro „Asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, motyvacijos bei bendradarbiavimo stiprinimas“ baigiamoji dalį, kurioje dalyvavo Šilalės r. sav. visuomenės sveikatos biuro darbuotojai. Seminaro metu dalyviams pateikta žinių apie aktyvių metodų pagalbą stiprinant socialines emocines dalyvių kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius ir gerintų kolektyvo emocinį foną. Aptarti motyvacijos klausimai, išskiriant asmeninius ir bendrus kolektyvo motyvavimo šaltinius. Išanalizuoti kolektyvo narių tarpusavio santykiai, išryškintos grėsmės, kurios paverčiamos į galimybes.