Seminaras ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“

Balandžio 13 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiame modulyje buvo galima daugiau sužinoti apie matematinį samprotavimą, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą . Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Balandžio 18 d. vyks programos trečiasis modulis „Mokinio matematinių pasiekimų vertinimas“.

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Balandžio 12 d. Dariaus ir Girėno progimnazijoje vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“ lektorė – medicinos psichologė Dovilė Navikienė. Buvo suteikiama žinių apie streso kilmę, kaip reaguoja kūnas esant įtampos situacijoms, seminaro metu ne tik perteikė žinių kaip įveikti stresą ir nerimą, bet ir parodė kaip praktiškai jas išbandyti.

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas

Balandžio 12 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo pasiūlyta kurti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą. Pasidalinta gerąja darbo patirtimi.

Su Prisikėlime švente!

Ugdytini pradinių klasių mokinių pasiekimai pagal atnaujintą matematikos programą

Balandžio 6 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Ugdytini pradinių klasių mokinių pasiekimai pagal atnaujintą matematikos programą“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Šiuo moduliu buvo siekiama dalyviams parodyti matematinio argumentavimo ir komunikavimo pasiekimus ir jų ugdymo(si) metodus. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Balandžio 13 d. vyks programos antrasis modulis „Bendrųjų kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų edukacinė išvyka ,,Kėdainių istorija ir dabartis. Pažintinė kelionė po Kėdainių kraštą“

Balandžio 4, 5, 6 dienomis Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės, Kvėdarnos, Žadeikių, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto grupių klausytojai vyko į edukacinę išvyką ,,Kėdainių istorija ir dabartis. Pažintinė kelionė po Kėdainių kraštą“, kurios metu klausytojai vyko į Paberžę, kur ilgą laiką čia kunigavo Tėvas Stanislovas. Aplankėme 1863 m. sukilimo muziejų Paberžėje, kur eksponuojami žymiausių Lietuvos grafikų bei tapytojų dailės kūriniai, atspindintys sukilėlių kovas.

Aplankę Paberžę dalyviai vyko į pažintinę kelionę po Kėdainių kraštą. Klausytojai susipažino su Kėdainių miesto istoriniais pastatais, aplankė Kėdainių krašto muziejų, Kėdainių mauzoliejų Evangelikų reformatų bažnyčioje. Pamatė Sinagogų kompleksą, Šv. Jurgio bažnyčią, paminklą Radviloms “Skrynia”, Kėdainių Rotušę.

Grįžtant namo klausytojai diskutavo apie kelionėje patirtus įspūdžius. Tokios kelionės ne tik suteikia klausytojams bendrai veiklai, bet ir turtina jų dvasinė pasaulį.

Susitikimas su Šilalės lopšeliu darželiu „Žiogelis”

Balandžio 3, 4, dienomis Šilalės lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ buvo organizuojamos meninės veiklos skirtingų amžiaus grupių vaikams. Veiklos tikslas – puoselėti Velykines tradicijas, ugdyti supratimą apie šventes, teikti kūrybinį džiaugsmą, skatinti vaikų saviraišką, plėtoti kūrybinius gebėjimus, kuriant įvairiomis meno priemonėmis ir būdais, aktyvinti tėvų ir miesto bendruomenės įtraukimą į ugdymo veiklas. Švietimo pagalbos tarnyba, atstovaudama miesto bendruomenės dalį, prisidėjo prie Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ iniciatyvos. Tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė įgyvendino veiklas, kurių metu vaikai meninėmis priemonėmis mėgavosi spalvų gausa ir teikiamomis galimybėmis išpuošiant velykines dekoracijas. Labai džiaugiamės iniciatyviais Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“ pedagogais, ugdytiniais ir jų tėveliais.

Karjeros diena

Balandžio 3 dieną  Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 8 klasės mokiniai lankėsi Tauragės apylinkės teisme, kur artimiau susipažino su teisėjo, prokuroro bei advokato profesijomis,  sužinojo, ko reikia norint tapti gerais teisininkais.

Kitas kelionės tikslas – Tauragės regioninis atliekų tvarkymo centras. Gimnazistai prisiminė, kaip reikia rūšiuoti šiukšles bei tausoti gamtą. Vadybininkė papasakojo  kokių profesijų žmonės čia dirba. Po to vyko į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, kurioje galėjo pamatyti visą darbo procesą.

Profesinis veiklinimas organizuotas projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 lėšomis. Šį projektą Tauragės regione koordinuoja Regioninio karjeros centro veiklinimo koordinatorė Irma Jurkšienė.

Profesijų savaitė  23

Kovo 30 d. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos  II-III g  klasių mokiniai dalyvavo Klaipėdos technologijų mokymo centro „PROFESIJŲ SAVAITĖ 23“ renginiuose. Gimnazistus pasitiko karjeros, dalykų ir praktinių mokymų specialistai, pedagogai.

Technologijų mokymo centras turi net penkis skyrius: menų, informacijos ir ryšių technologijų, paslaugų, inžinerijos ir tekstilės. Čia laukuviškai susipažino su vykdomomis programomis, mokymo sąlygomis, įranga ir praktinių mokymų dirbtuvėmis. Kai kurias veiklas išbandė praktiškai: gamino velykinius vainikus, projektavo namus, fotografavo savo draugus.

Išvykos tikslą gimnazijos  mokiniai pasiekė – nuvyko, pamatė, išgirdo ir ….. išbandė.

TAU klausytojų susitikimas Medardo Čoboto universitete

Kovo 29 d. Šilalės TAU grupių pirmininkai vyko į susitikimą su Medardo Čoboto universiteto klausytojais. Susitikimo metu Dr. Zita Žebrauskienė, Medardo Čoboto universiteto rektorė, Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentė, supažindino su universiteto veikla, patalpomis, pristatė „Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti!“ projektą.

Susitikimas paskatino veikti ir patiems prisidėti kuriant geresnę savo gyvenimo kokybę, plačiau bendrauti. Nacionalinės TAU asociacijos prezidentė Z. Žebrauskienė davė užduotį ir kiekvienam Trečiojo amžiaus universiteto klausytojui: į aktyvią veiklą įtraukti dar bent porą savo bendraamžių, kad kuo mažiau solidaus amžiaus žmonių jaustųsi atskirtyje ir įsijungtų į senėjimui draugiškos aplinkos kūrimą.

Pasimatuok profesiją

Kovo 24 dieną Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 8–IV g klasių mokiniai dalyvavo profesinio orientavimo veiklose Lietuvos uostamiestyje.

Pirmiausia apsilankė Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje „KLASCO”. Susipažino su prekių pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo procesu. Turėjo progą iš arti pamatyti šios kompanijos aukšto lygio technologijas. Įmonė siūlo apie 20 įvairių perspektyvių karjeros galimybių.

Kitas kelionės tikslas – Lietuvos jūreivystės aukštoji mokykla. Čia mokiniai įsitikino, kad mokslas šioje mokykloje – ne tik sausa teorija, bet ir labai įdomi praktika. Mechanikos ir inžinerijos studentams galima prisiliesti prie tikrų didelių laivų variklių bei prie šiuolaikiškai įrengtų laivo ir variklio simuliatorių. Būsimiems kapitonams ir jūreiviams įrengti navigaciniai laivų valdymo simuliatoriai, kuriuos galėjo išbandyti ir mokiniai.

Profesinis veiklinimas organizuotas projekto „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 lėšomis. Šį projektą Tauragės regione koordinuoja Regioninių karjeros centrų veiklinimo koordinatorė Irma Jurkšienė.

Paskaita TAU klausytojams „Chirologija: delnų antspaudai“

Kovo 20-23 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Chirologija: delnų antspaudai“. Paskaitos metu lektorė klausytojams priminė chirologijos mokslo pagrindines sąvokas, apibrėžimus. Kiekvienas paskaitos dalyvis atliko praktinę dalį – nusiėmė savo delnų antspaudus.

Lektorė analizavo ir pateikė įžvalgas iš dalyvių delno antspaudų, atskleidė žmogaus vidinį ir išorinį pasaulį. Kadangi delnuose atsispindi detali ir patikima informacija apie žmogų, praktikuojantiems chiromantams delnai yra pagrindinė priemonė atskleisti ir suprasti žmogaus asmenybę: jo vidinį, išorinį pasaulius, savitumą ir individualumą, ryšį su jo paties likimu. Neįtikėtina, bet kiekvieno dalyvio delnų linijos absoliučiai unikalios.

Įtraukiųjų matematikos veiklų modeliai

Kovo 23 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Įtraukiųjų matematikos veiklų modeliai“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šiuo moduliu buvo siekiama dalyviams parodyti Įvairius matematikos mokymo įrankius. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Balandžio 14 d. vyks programos ketvirtasis modulis „Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo būdai“.

KOVO 21-OJI PASAULINĖ DAUNO SINDROMO DIENA

Kovo 21 d. minima pasaulinė Dauno sindromo diena. Šios dienos tikslas – formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į Dauno sindromą turinčius žmones, jų ir jų šeimų integraciją į visuomenę.

Skirtingos vienos poros kojinės yra tapusios tarptautiniu tolerancijos žmonėms su Dauno sindromu simboliu. Jos simbolizuoja kitoniškumą, kurį nulemia tik viena chromosoma. Taigi, nebijokime pabūti kitokiais! Palaikykime ir būkime vieningi!

Matematika kiekvienam mokiniui

Kovo 17 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Matematika kiekvienam mokiniui“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šiuo moduliu buvo siekiama dalyviams parodyti universalaus dizaino mokymuisi (angl. UDL) koncepciją, pasitikėjimo savimi klausimyną, refleksiją ir savianalizę. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Kovo 23 d. vyks programos trečiasis modulis „Įtraukiųjų matematikos veiklų modeliai“.

Dailės terapijos procesas kaip nerimo mažinimo ir savęs pažinimo technika

Kovo 13 d. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko mokymai „Dailės terapijos procesas kaip nerimo mažinimo ir savęs pažinimo technika“. Mokymų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, kaip panaudoti dailės terapijos technikas, mažinant streso ir įtampos pasireiškimą kasdieniniame gyvenime bei darbe.

Paskaita TAU klausytojams „Kaulus laužo ne tik gyvenimas. Osteoporozė: kineziterapeuto patarimai“

Kovo 6-9 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kaulus laužo ne tik gyvenimas. Osteoporozė: kineziterapeuto patarimai“. Paskaitos metu lektorė pristatė osteoporozės poveikio priemones taikomas kineziterapeuto praktikoje. Aptarė pagyvenusių pacientų kineziterapinio ištyrimo, funkcinės būklės ir mobilumo įvertinimo pagrindinius principus. Pateikė kineziterapijos programos sudarymo principus asmenims, sergantiems osteoporoze.

Su Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Seminaras ,,Svarbiausi pokyčiai atnaujinamoje matematikos programoje“

Kovo 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Svarbiausi pokyčiai atnaujinamoje matematikos programoje“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Matematinio raštingumo ugdymas(is) pagal atnaujintą matematikos programą“. Šia mokymų programa siekiama padėti mokytojams įsigilinti į esmines naujoves matematikos dalyko mokyme, apmąstyti turimą jų patirtį ir žinias, padrąsinti imtis veiksmų koreguojant turimus teminius/pamokų planus, tobulinti trūkstamas kompetencijas. Seminare dalyvavo ne tik mokytojai iš Šilalės, bet ir iš kitų Lietuvos rajonų. Kovo 17 d. vyks programos antrasis modulis „Matematika kiekvienam mokiniui“.