Sveikinimas

Informacija

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Kovo 10 d. vyko mokymų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ trečioji dalis, kurioje dalyvavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Prisidedame prie iniciatyvos ,,Laisvės malūnėliai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas prisidėjo prie Šilalės kultūros centro iniciatyvos ,,Laisvės malūnėliai“ gamindami malūnėlius. Šie malūnėliai bus skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečiui paminėti.

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms eiti.

ATRANKOS SKELBIMAS

Paskelbta 2020.03.10

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas: psichologas.

Pareigybės lygis – A1.

Darbo krūvis: 0,75 etato.

Atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir kvalifikacijos.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 Reikalavimai pretendentams:

 • psichologinės magistro studijos;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
 • informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje; reikiamų teisės aktų išmanymas.

Privalumai:

 • gebėjimas dirbti su diagnostinėmis metodikomis (WISC-III-LT, DISC ir panašiomis);
 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2020 m. kovo 12 d.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 • Pateikti asmeniškai adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriui.
 • Siųsti elektroniniu paštu: jankauskiene@silsviet.lt

Pretendentų atranka:

 • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį, apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.
 • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 449 700 88.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai

Kovo 4-6 dienomis Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kursų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimas“ pirmoji dalis, kurioje dalyvavo Šilalės meno mokyklos pedagogai. Šių kursų tikslas tobulinti mokytojų kompetenciją ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo(si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus.

Paskaita TAU klausytojams ,,Kūno kalbos paslaptys: ką išduoda laikysena ir rankų gestai?“

Kovo 2 ir 6 dienomis Kaltinėnų, Laukuvos ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kūno kalbos paslaptys: ką išduoda laikysena ir rankų gestai?“. Klausytojams suteikta žinių, kaip pažinti savo kūno išraišką, kaip kūnas išduoda emocijas, mintis, jausmus, norus, kurie paprastai neįvardijami.

Paskaita TAU klausytojams „Kalinio riba“ lietuvių patirtis sovietinės okupacijos metu“

Kovo 5 d. Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Kalinio riba“ lietuvių patirtis sovietinės okupacijos metu“. Užsiėmimo metu klausytojams pristatyta knyga „Kalino riba“, parodytas dokumentinis trumpametražis filmas, paremtas knygos „Kalinio riba“ motyvais, paminėtos Lietuvai svarbios datos ir prisimintas Lietuvos istorijos laikotarpis – partizaninis pasipriešinimas, tremtis.

Paskaita TAU klausytojams „Asmeniniai finansai: kaip sutaupyti, kai tai atrodo neįmanoma“

Kovo 4 d. Šilalės ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Asmeniniai finansai: kaip sutaupyti, kai tai atrodo neįmanoma“. Užsiėmimo metu klausytojai pagilino žinias apie taupymo svarbą ir būdus, susipažino su pagrindinėmis priežastimis, kurios sukuria asmens finansinius sunkumus.

Paskaita TAU klausytojams „Kaip prisijaukini miegą be vaistų“

Kovo 3 d. Kvėdarnos ir Pajūrio trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje „Kaip prisijaukini miegą be vaistų“. Užsiėmimo metu klausytojai pagilino žinias apie miegą ir išmoko koreguoti miego kokybę be vaistų, pasirenkant tinkamiausią miego kokybės korekcijos metodą.

Kursai ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“

Kovo 2 d. vyko kursų ,,Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įstaigos darbuotojams“ II dalis, kuriuose dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro specialistai. Kursų metu dalyviai ugdė saugos ir sveikatos kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį jų sveikatai, gerinant psichosocialinę aplinką įstaigoje ir stiprinant psichikos sveikatą.

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Vasario 28 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptartas ekskursijos į Rygą. Diskutuota dėl Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventės, kuri planuojama Šilalės kultūros centre balandžio 22 d. 11.00 val.

26-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.) II etapas

2020 m. vasario 28 d. įvyko 26-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.). Olimpiados rezultatai.

Ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Vasario 27 d. įvyko Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, pasidalinta gerąja patirtimi.

Matematikos ir informatikos mokytojų metodinis pasitarimas

Vasario 26 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko matematikos ir informatikos mokytojų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu pedagogai aptarė organizuojamos 5-8 klasių matematikos olimpiados rengimo užduotis.

Psichologų metodinis pasitarimas

Vasario 26 dieną Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre vyko psichologų metodinis pasitarimas. Pasitarime buvo aptartos bendradarbiavimo su Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centru galimybės bei pasidalinta gerąja patirtimi.