„Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“

Lapkričio 30 d. 9.00 val. Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyks viešųjų pirkimų Seminaras (6 akad. val.) (gyvai)  „Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“.

Turinys. Seminaro tikslas pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų pasikeitimus, praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reiktų daryti.

Lektorius – Tomas Vasiliauskas, UAB „Pokyčių valdymas“ direktorius.

REGISTRACIJA internetu http://www.pokyciuvaldymas.lt/produktas/seminaras-viesieji-pirkimai-2022/

(Pasirinkti seminaro datą „2021-11-30 Šilalė“ ir suvesti nuolaidos kodą „šilalė“, tuomet dalyviams bus kaina 75 Eur )

Detali informacija apie seminarą čia…

Konferencija Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: dabartinė situacija, problemos ir ateities iššūkiai

Spalio 15 d. vyko nuotolinė konferencija „Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: dabartinė situacija, problemos ir ateities iššūkiai“. Jos metu buvo diskutuojama apie neįgaliųjų integraciją. Nuo visuomenės ir pedagogų požiūrio į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų adaptaciją bendraamžių grupėje priklauso ugdymo sėkmė. Pastaruoju metu pastebima, kad vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais daugėja. Šie faktai priverčia visuomenę atkreipti dėmesį priimant naujus įstatymus, modernizuojant ugdymo institucijas. Neįgalieji – neatskiriama visuomenės dalis, jų ugdymą būtina kreipti socialinės integracijos linkme. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė pateikė informaciją apie Inkliuzinį ugdymą Šilalės rajone, o Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rudminienė, kartu su specialiąją pedagoge Edita Pielikiene, apžvelgė Šilalės suaugusiųjų mokyklos veiklą dirbant su specialiųjų klasių mokiniais.

Seminaras Kūno kultūros pamoka kitaip: patirtis Suomijoje

Spalio 13 d. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko ilgalaikės programos „Mokymo ir mokymosi teorija bei praktika kūno kultūros pamokose“ (40 akad. val.) antrasis modulis „Kūno kultūros pamoka kitaip: patirtis Suomijoje“. Lektoriai supažindino su šiuolaikinėmis fizinio ugdymo(si) aktualijomis ir realijomis, naujausia mokymo ir mokymosi teorija ir praktika kūno kultūros pamokose. Sporto salėje demonstravo žaidimus, naujas, inovatyvias veiklas, įgytas kūno kultūros mokytojų seminare Suomijoje.

Paskaita TAU klausytojams „Kas bendro tarp širdies kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir vėžio? Ar visada valgome į sveikatą?“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 5 ir 7 dienomis organizavo paskaitą „Kas bendro tarp širdies kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir vėžio? Ar visada valgome į sveikatą?“, kurioje dalyvavo Kvėdarnos, Pajūrio, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta moksliškai pagrįsta informacija apie sveikos mitybos aktualumą ir poveikį sveikatai,  išvengiant ankstyvo sergamumo ir mirtingumo nuo visuomenėje labiausiai paplitusių ligų. Suteikta praktinės informacijos mitybos įpročių keitimui.

Logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas

Spalio 7d.  Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarime dalyvavo ir  Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Buvo diskutuojama apie tai, kiek trūksta mokyklose švietimo pagalbos specialistų, kiek vaikų laukia specialistų  pagalbos. Pristatytos ateinančių metų veiklos , į kurias bus įtraukiami SUP turintys mokiniai. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2021-2022 mokslų metų veiklos planas.

Nuotolinis seminaras „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą“

Spalio 7 d. vyko nuotolinis seminaras „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą (pasirengimas ketvirtajai Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai). Jo metu buvo pristatytas Lietuvos regiono elnokultūrinis paveldas, etnografinių regionų raidos ir ypatybių apžvalga bei atnaujintos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos. Pristatytas etninės kultūros bendrųjų ugdymo programų projektas.

Paskaita TAU klausytojams „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 4 ir 6 dienomis organizavo paskaitą „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“, kurioje dalyvavo Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių, kaip skatinti savo galimybes ir potencialą tvarkantis su nuolatiniu diskomfortu, ieškant lengvesnių gyvenimiškų užduočių sprendimų bei užmezgant ir palaikant pozityvų bendravimą su aplinkiniais.

Paskaita TAU klausytojams „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, spalio 4 ir 6 dienomis organizavo paskaitą „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“, kurioje dalyvavo Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Užsiėmimo metu klausytojams suteikta žinių, kaip skatinti savo galimybes ir potencialą tvarkantis su nuolatiniu diskomfortu, ieškant lengvesnių gyvenimiškų užduočių sprendimų bei užmezgant ir palaikant pozityvų bendravimą su aplinkiniais.

Edukacinė išvyka „Istorinės, kultūrinės sąmonės kūrimas ugdymo procese”

Spalio 5 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje kurios metu buvo aplankytos atviros, informacinės ir sociokultūrinės aplinkos Kartenos  krašte. Nagrinėjamas kaimyninio rajono geografinis, istorinis bei kulinarinis paveldas, ir šių edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese.

Mokytojų diena

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 1 d. vyko muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo kalbama apie 2021-2022 metų veiklos plano sudarymą, nuotolinį seminarą, kuris vyks spalio 7 d. „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą (pasirengimas ketvirtajai Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai)“ bei muzikos olimpiados organizavimą.

Edukacinė išvyka ,,Mokytojas mokytojui“

Spalio 1 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Mokytojas mokytojui“ pagal kvietimą dalyvauti Panevėžio švietimo centro padalinių – robotikos centro „Robo Labas“ ir STEAM centro – veiklų pristatyme. Taip pat buvo aplankytos atviros, informacines ir sociokultūrines aplinkos Panevėžio mieste.

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo

Rugsėjo 29 d. vyko Šilalės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimo. Negausus narių dalyvavimas paskatino paanalizuoti priežastis, kurios lemia šio būrelio neaktyvumą, todėl buvo nuspręsta, jog sekantis susitikimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Metodinio būrelio pirmininkė skatino įgyvendinti ilgalaikės programos (,,Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodika ir iššūkiai“) ketvirtąjį modulį „Atvira integruota pamoka“.

Pleneras Pagėgiuose „Rudenėjančios gamtos etiudai“

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas“ tokiais Vydūno žodžiais rugsėjo 25 d. buvo atidarytas seminaras-pleneras „Rudenėjančios gamtos etiudai“ Pagėgiuose, kurį organizavo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. Dalyviai atvyko iš Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės rajonų. Susitikimo metu buvo supažindinama su kraštotyrine edukacija „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“ bei Vydūno kūryba filosofine tema- dvasingumo ir materialumo susidūrimas žmonijoje.

Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas

Rugsėjo 21 d. įvyko baziniai savižudybių prevencijos mokymai „Savižudybių rizikos ženklų atpažinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas“, skirti socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, NO nariams, VS specialistams, priklausomybių konsultantams ir kitų sričių specialistams. Mokymus vedė lektorė ir moderatorė – Europos sertifikuota psichologė Valija Šap.

Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje

Rugsėjo 17 d., Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje vyko lektorės – psichologės Dalės Daivos Gasparavičiūtės paskaita „Pasakų terapijos technikų įvairovė ir jų pritaikymo galimybės profesinėje veikloje“. Seminaro tikslas – atskleisti pasakų terapijos technikų įvairovę ir pristatyti jų praktinį pritaikomumą, kaip psichologinės korekcijos metodą, darbui su klientais. Seminaras buvo skirtas įvairių sričių specialistams: švietimo įstaigų, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams, NVO ir kt. suinteresuotiems asmenims, dirbantiems su klientais.