Gerosios profesinės patirties sklaida – atviros pamokos kolegoms

Gegužės 3 dieną Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje atviras pamokas vedė Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pradinių klasių mokytojos. Mokytoja Dana Dainauskienė kartu su praktiką atliekančia studente Egle Bagdoniene vedė atvirą lietuvių kalbos pamoką ,,Kaip apibūdinti daiktus pagal požymius (dydį, spalvą)?“ antroje klasėje. Mokytoja  pritaikė tokias užduotis, kad mokiniai būtų aktyvūs mokymosi proceso dalyviai. Pamoką stebėjusios mokytojos džiaugėsi mokinių gebėjimu dirbti grupėse, bendradarbiauti, sutelkti dėmesį mokymuisi. Parinktos interaktyvios užduotys skatino mokinių smalsumą ir motyvaciją.

Kitą atvirą neformaliojo švietimo veiklą stebėjo išmaniojoje klasėje. 3 klasės mokiniai pademonstravo mokytojoms savo kūrybinius darbus, sukurtus ,,Scratch“ virtualioje aplinkoje, parodė, kaip geba kurti viktorinas naudodamiesi „Kahoot!“ internetiniu įrankiu. Praktiškai pademonstravo, kaip mokydamiesi matematinių veiksmų, panaudoja mokomuosius robotus „BlueBot“, „BeeBot“.

Užsiėmimo metu pradinio ugdymo mokytoja Sigita Olendrienė su kolegomis dalijosi patirtimi, kaip efektyviai pritaikyti skaitmenines priemones, įrankius pamokose,  veiksmingai organizuoti mokinių mokymąsi grupėse, mokymosi pagalbos teikimą, loginio informatinio mąstymo lavinimą.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų mokslo metų pabaiga – naujų veiklų pradžia

Šilalės trečiojo amžiaus universitetas š. m. balandžio 27 d. paskelbė mokslo metų pabaigą. Džiugu, kad po pandemijos drauge Kaltinėnų kultūros namuose apžvelgėme nuveiktus darbus. 

Į šventę susirinkusius universiteto klausytojus su mokslo metų pabaiga pasveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė, Kaltinėnų seniūnas Antanas Bartašius.  LR Seimo nario Jono Gudausko padėkos raštai įteikti Trečiojo amžiaus universiteto tarybos pirmininkei Birutei Dačkauskienei bei narėms – Irenai Pundinienei, Genovaitei Grunovienei, Virginijai Urbonienei, Lolitai Šiaudvytienei, Kristinai Dambrauskienei, Daliai Sofijai Ruzgienei, Daliai Petkevičienei ir Kristinai Mizgirienei.

Šilalės rajono savivaldybėje Trečiojo amžiaus universitetas veikia nuo 2012 metų. Jo veiklą koordinuoja Šilalės švietimo pagalbos tarnyba. Universiteto veikla vykdoma 8 rajono seniūnijose: Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų. Du  kartus per mėnesį vyksta užsiėmimai savivaldybės teikiamose patalpose: seniūnijose, kultūros namuose, švietimo pagalbos tarnyboje.

Universiteto veikloje dalyvauja 228 klausytojai. Praėjusiais mokslo metais klausytojams organizuota 96 paskaitos, 2 edukacinės išvykos į Šiaulius ir Panevėžį. Didžioji dalis lektorių yra iš didžiųjų Lietuvos miestų. Lektorių profesijos skirtingos: paskaitas vesti atvyksta aktoriai, rašytojai, psichologai, chirologai, universitetų įvairių profesijų dėstytojai, sveikos gyvensenos propaguotojai, vaistininkai, žolininkai ir t.t.

Mokslo metų pabaigos šventę dainomis papuošė Šilalės kultūros centro moterų kolektyvas ,,Aitra“.

Trečiojo amžiaus universitetas, kurio tikslas skatinti šalies gyventojus mokytis visą gyvenimą, bendrauti ir bendradarbiauti  įvairaus amžiaus žmonių grupėms, padeda mažinti socialinę pagyvenusių žmonių atskirtį, sudaro sąlygas įvairaus amžiaus tarpsnių gyventojams socialiai atsakingai gyventi ir rasti prasmę kasdienybėje.

Kviečiame visus aktyvius, pilietiškus, žingeidžius senjorus mesti iššūkį senatvei ir jungtis į šią veiklą naujais mokslo metais nuo 2022 m. spalio 1 d. Norintys įsilieti į TAU gretas galite kreiptis į Šilalės švietimo pagalbos tarnybą.

Mokytojas mokytojui

Balandžio 22 d. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai dalyvavo gerosios patirties sklaidoje „Mokytojas mokytojui“. Tai paskutinis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys“. Susitikimo metu gimnazijos metodinių grupių nariai atlikinėjo įvairias užduotis, aptarė, kaip pavyko pritaikyti naujai įgytas patirtis  ugdymo procese.

Mokyklos bendravimo pokyčius skatinančių įgūdžių tobulinimo svarba, stiprinant ugdymo įstaigos sėkmingą bendradarbiavimą

Balandžio 21 d. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko seminaras „Mokyklos bendravimo pokyčius skatinančių įgūdžių tobulinimo svarba, stiprinant ugdymo įstaigos sėkmingą bendradarbiavimą“.

Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Bendradarbiaujanti visuomenė – geros mokyklos prielaida“. Susitikimo metu buvo kalbama apie bendradarbiavimo svarbą mokyklos kontekste. Bendradarbiavimas tampa esmine ir veiksmingiausia prielaida, gerinant atskirų ugdymo institucijos individų ar jų grupių tarpusavio sąveiką. Siekiant sėkmingo ir efektyvaus švietimo organizacijos tikslų įgyvendinimobūtinas ne tik visų bendruomenės narių aktyvus dalyvavimas, tačiau ir teigiamas jų požiūris į tarpusavio bendradarbiavimą.

Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje

2022 m. balandžio 21 d. Šilalės meno mokykloje vyko ilgalaikės programos „Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje“ II modulis „Mokymasis bendradarbiaujant ir kiti aktyvūs metodai mokant groti instrumentu“.

Atvirą pamoką pedagogams vedė  Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojai. Svečiai pristatė savo mokyklą, pasidalijo savo gerąja patirtimi.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė Laima Sugintienė teorijos ir solfedžio mokytojams pristatė darbą su interaktyviąja (smart) lenta. Metodines meistriškumo pamokas su  Šilalės meno mokyklos mokiniais vedė fortepijono mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė, pučiamųjų klasės mokytojas metodininkas Zenonas Šimkus, kanklių vyr. mokytoja Ingrida Kurienė.

Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui edukacinė išvyka

Balandžio 19 d. Šilalės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui vyko į edukacinę išvyką Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje ,,Patirtinis mokymasis: praktinis įgyvendinimas ir teorinės prielaidos”. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“. Dalyviai susipažino su gimnazijos mokytojais ir administracija, apžiūrėjo puikias Raseinių Viduklės gimnazijos edukacines erdves. Gimnazijos komanda pristatė mokyklą, papasakojo apie sėkmingas bendradarbiavimo su mokinių tėvais, projektinės veiklos bei STEAM patirtis. Taip pat papasakojo apie naujausius ir labiausiai naudojamus mokymo metodus: mokymąsi bendradarbiaujant, patirtinį mokymąsi bei pateikė patarimų ir pasiūlymų, kaip tai pritaikyti praktikoje. Komandos nariai pristatė individualios pažangos stebėjimo gerosios patirties pavyzdžius, kalbėjo apie aktyvių metodų taikymą įvairių dalykų pamokose. Po seminaro vyko nuotaikinga refleksija, kurios metu kolegos dalijosi aktualijomis, aptarinėjo matytas naujoves ir jų pritaikymą savo mokyklose.

Edukacinės veiklos „Skaitymo iššūkiai“ pristatymas

2022 m. balandžio 15 d. susirinkome į pavasarinę Šilalės rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių šventę.  Ši šventė šiemet kitokia: ji vyko Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Čia susirinko mokiniai, kurie dalyvavo edukacinėje veikloje „Skaitymo iššūkiai“ ir tapo nugalėtojais savo mokyklose. Buvo smagu matyti linksmai nusiteikusius šventės dalyvius, jų mokytojus, tėvelius ir svečius.

Į Šilalės rajono viešąją biblioteką atvyko daugiausiai knygų perskaitę mokiniai, kurie renginio metu skaitė pasakų ištraukas, eilėraščius.

Pasidžiaugta ne tik šių vaikų skaitymo pasiekimais, bet ir mažųjų gabumais piešiant.  Nemokantys skaityti savo kūrybinius sumanymus sudėjo į piešinius.

Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė Asta Bataitytė pristatė skaidres, kaip moksleiviams sekėsi savo mokyklose įveikti ,,Skaitymo iššūkius”.

Kūrybiniai darbai virto piešinių knygomis, kurias pavartyti galima Šilalės švietimo pagalbos tarnybos interneto puslapyje www.silsviet.lt. Popierines knygų versijas padėjo paruošti šventės partneriai Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Šventėje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė ir LR Seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė.

Vaikams ir juos paruošusiems mokytojams įteiktos padėkos ir atminimo dovanos.

„Skaitymo iššūkį“ ir jo baigiamąjį renginį organizavo Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė Asta Bataitytė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos spec. pedagogė Nijolė Vaitkevičienė ir šios tarnybos logopedė Kristina Šimkuvienė.

Skaitymo iššūkiai

Šilalės rajono bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų  ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, edukacinės veiklos „Skaitymo iššūkiai“ veiklos rezultatai.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija:

https://online.fliphtml5.com/mmbid/onhg/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/hagv/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/olsq/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/hnqp/

https://online.fliphtml5.com/mmbid/zbtp/

 

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija:

https://online.fliphtml5.com/mmbid/rzbc/

https://online.fliphtml5.com/sspgm/kfhg/

https://online.fliphtml5.com/sspgm/frjh/

 

Šilalės suaugusiųjų mokykla:

https://online.fliphtml5.com/sspgm/tkvx/

 

Kvėdarnos darželis „Saulutė“

https://online.fliphtml5.com/sspgm/gtxv/

 

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

https://online.fliphtml5.com/sspgm/brcp/

Su Šv. Velykomis!

Paskaita TAU klausytojams „Velti margučiai“

Balandžio 11-14 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Velti margučiai“.

Paskaitos metu lektorė supažindino su vilnos sausojo vėlimo technika ir išmokė pasigaminti vilnos karšinio veltą  šv. Velykų kiaušinį – margutį, kuris gali būti panaudojamas kaip pavasario šventės atributas,  suvenyras ar dovana.

Velykinės meninės dirbtuvėlės „Voveriukų“ ir „Bitučių“ grupėse Šilalės lopšelis darželyje „Žiogelis“

Balandžio 1, 5, 6 dienomis Šilalės lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ buvo organizuojamos meninės veiklos skirtingų amžiaus grupių vaikams. Veiklos tikslas – puoselėti Velykines tradicijas, ugdyti supratimą apie šventes, teikti kūrybinį džiaugsmą, skatinti vaikų saviraišką, plėtoti kūrybinius gebėjimus, kuriant įvairiomis meno priemonėmis ir būdais, aktyvinti tėvų ir miesto bendruomenės įtraukimą į ugdymo veiklas. Atvykdami į ugdymo įstaigą ir bendradarbiaudami, parodome vaikams, kad jie mums rūpi. Matydami namų ir ugdymo įstaigų sąsajas, vaikai supranta, kad ugdymas(is) – integrali jo gyvenimo dalis, kad namai ir ugdymo įstaiga papildo vienas kitą, yra bendri segmentai. Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, įtraukiant juos į ugdymo procesą, vaikai gali pasiekti daug geresnių rezultatų. Kai tėvai mato rezultatus, stengiasi ne tik prisidėti prie organizuojamų projektų, veiklų, bet ir siūlo pačių sumanytas edukacines veiklas. Švietimo pagalbos tarnyba, atstovaudama miesto bendruomenės dalį, prisidėjo prie Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ iniciatyvos. Tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė įgyvendino veiklas, kurių metu vaikai meninėmis priemonėmis augino pavasarinę žolę bei sirpino uogas, prisiminė spalvų pavadinimus, integravo Velykinę simboliką. Labai džiaugiamės iniciatyviais Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“ pedagogais, ugdytiniais ir jų tėveliais.

Gamtos mokslų metodinio būrelio narių susitikimas

Balandžio 5 d. Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijoje vyko gamtos mokslų metodinio būrelio narių susitikimas. Jo metu Jurgita Alminienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos biologijos ir chemijos vyr.  mokytoja skaitė pranešimą

„Patyriminis ir integralus gamtos mokslų ugdymas“. Šiuo pristatymu buvo siekiama suburti rajono gamtos mokslų mokytojus pasidalinti patirtimi apie patyriminį ir integralų ugdymą gamtos mokslų pamokose.

Buvo atliekamas integruotas biologijos – chemijos praktinis darbas ,,Skirtingų koncentracijų etilo alkoholio poveikis burokėlių membranoms“. Praktinio darbo metu gamtos mokslų mokytojai įsitikino, kaip glaudžiai siejasi gamtos mokslai, tarpdalykinė integracija padeda geriau suvokti cheminius procesus, vykstančius organizmuose ir gamtoje.

 

Paroda „Vaikystės spalvos“

Balandžio 1 d. atidaryta Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda  „Vaikystės spalvos“. Mokytoja Ilona Venckienė.

Mokymai „Galimi emociniai sunkumai darbe: nuo emocinės gerovės iki mobingo“

Kovo 30 d. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vyko mokymai „Galimi emociniai sunkumai darbe: nuo emocinės gerovės iki mobingo“. Mokymų metu buvo ugdomas specialistų gebėjimas atpažinti mobingą, spręsti kylančius konfliktus darbe, ieškoti veiksmingos pagalbos bei suteikti emocinę paramą bendradarbiams. Lektorė Valija Šap, Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityje.

Atvira integruota pamoka „Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau“

 Kovo 29 d. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko atvira integruota pamoka „Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau“. Pamoką vedė Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazijos logopedė Asta Bataitytė ir muzikos mokytoja Ilona Raudonienė. Pamokos metu skambėjo dainos apie paukščius, buvo kalbama apie paukščių įvairovę, jų skleidžiamus garsus. Vaikai mėgdžiojo paukščių balsus, gaminosi paukščių sparnus. Pamokos metu buvo lavinama smulkioji motorika, tikslinami, įtvirtinami išmokti garsai. Pamoką stebėjo Šilalės rajono ugdymo įstaigų ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialistai.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai – Panevėžyje

Kovo 23 d. Trečiojo amžiaus universiteto Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų grupių klausytojai vyko į edukacinę išvyką, kurios metu lankėsi Bistrampolio dvare – viename istoriškai reikšmingiausių dvarų Šiaurės Lietuvoje, turinčiame labai gražiai sutvarkytą teritoriją. Bistrampolio dvaras stebina neoklasikinio stiliaus komplekse įkurtu viešbučiu, kuriame ypač žavūs centrinių rūmų kambariai, pasižymintys išlaikyta autentiška dvasia bei puikiai atspindėtu dvaro laikmečiu.

Aplankę dvarą dalyviai vyko į Panevėžio muzikinį teatrą, kuriame klausėsi ,,Auksinių Lietuvos balsų“. Solistai dovanojo nuostabiausią operečių, miuziklų ir dainų puokštę. Dainininkų balsai, charizma ir meistriškumas atskleidė tikrąjį miuziklų spindesį. Liudas Mikalauskas, vienas žymiausių lietuvių jaunosios kartos bosų, žengia į sceną pasiryžęs atiduoti visą savo širdį. Tenoras Egidijus Bavikinas, sukūręs įsimintinus vaidmenis miuzikluose: „Ugnies medžioklė su varovais“, „Paryžiaus katedra“ ir kituose įrodė, jog koncerte jo personažai tokie pat gyvi, įtikinami, kaip ir spektakliuose. Žavingoji Ona Kolobovaitė, užburianti muzikalumu ir nuoširdumu, dainuodama pakvietė išgyventi kiekvieną muzikos taktą bei kartu patirti dainose atsiskleidžiančias jausmų audras.

Grįžtant namo netrūko diskusijų apie kelionėje patirtus įspūdžius. Tokios kelionės ne tik suteikia klausytojams bendrai veiklai, bet ir turtina jų dvasinė pasaulį.

Gerosios patirties renginys „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai“

Kovo 22 d. Šilalės Suaugusiųjų mokykloje vyko gerosios patirties renginys „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“.

Programa buvo sukurta  bendram tikslui – geresniems veiklos rezultatams. Šioje programoje  tikslingai ir veiksmingai sujungiama mokytojų ir mokyklos administracijos veikla. Mokyklų vadovai, turintys stiprią pavaduotojų ugdymui ir mokytojų lyderių komandą, užtikrina didesnį kūrybinį ir idėjinį organizacijos potencialą, galimybes plėsti veiklą, ryšius, dalyvauti įvairiuose projektuose.

Atranka

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia konkursą laisvai  Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti (darbo sutartis terminuota)

Paskelbta 2022-03-21

Pareigybės pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas

  1. Pareigybės lygis – A.
  2. Pareigybės paskirtis – Tarnybos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
  3. Pareigybės pavaldumas – pavaldus Tarnybos direktoriui.
  4. Pareigybės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10,54 – 11,9.

Pareigybės aprašymas (pridedama)

Pretendentai privalo pateikti:

   1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

   2. gyvenimo aprašymą;

   3. įgyto išsilavinimo dokumentus.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2022 m. kovo 23 d. iki 2022 m. balandžio 14 d. (nuo 8.00 val. iki 16.00 val.)

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  • Pateikti asmeniškai adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriui
  • Siųsti elektroniniu paštu:  info@silsviet.lt

Pretendentų atranka:

  • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į konkursą, apie konkurso laiką juos informuojant el. paštu.
  • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po konkurso. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 449 700 88.