Konferencija ,,Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos galimybės“

Gegužės 4 d. vyko ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos galimybės ir efektyvumo raiškos ypatumai“ trečiasis modulis – nuotolinė konferencija ,,Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos galimybės ”.

Konferencijos dalyvius sveikino LR seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė.

Renginio metu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas pranešime ,,Įtraukties politikos vizija ir kryptys“ konferencijos dalyviams pristatė įtraukties politikos kryptis ir viziją. Kristina Ignatavičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento vaiko emocinės gerovės skyriaus psichologė, ESF projekto vadovė, apžvelgė įtraukiojo ugdymo galimybių plėtrą. Asta Bataitytė, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė, pristatė nuveiktus ir planuojamus darbus įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, Šilalės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio veiklą bei pasidalijo ugdymo įstaigų gerąją patirtimi. Žydrūnas Viliušis išsakė įžvalgas ir lūkesčius tėvų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, jų indėlį į vaikų ugdymo pasiekimus.

Renginio pabaigoje Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pristatė 2021 metų vaikų vasaros poilsio stovyklos ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ veiklas.