Sujungti socialinių pedagogų ir psichologų metodiniai būreliai

2022 m. gegužės 18 d. vyko socialinių pedagogų ir psichologų  metodinis pasitarimas. Esant mažam psichologų skaičiui Šilalės rajone, pasiūlyta sujungti  psichologų ir  socialinių pedagogų metodinius būrelius.

Pasitarimo dalyviai vienbalsiai pritarė  metodinių būrelių sujungimui. Pasitarimo metu aptartos  kitos veiklos, diskutuota dėl tolesnių metodinio būrelio veiklų.