Koks mokymas(is) yra patirtinis?

Gegužės 5 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras „Koks mokymas(is) yra patirtinis?“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Patyriminis mokymasis“. Buvo kalbama apie patirtinį mokymąsi. Tai mokymas(is) veikiant, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties.