Gerosios patirties renginys „Kolega kolegai“ 

Šilalės rajono specialiųjų pedagogų-logopedų metodinis būrelis turi gražias keitimosi gerąja patirtimi tradicijas – kiekvienais metais pasikviečia kolegas į atviras pamokas, veiklas ir renginius. Gegužės 15 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos specialioji pedagogė Inga Kononovienė ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė/tiflopedagogė Nijolė Vaitkevičienė įgyvendino ilgalaikės programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams,  turintiems specialiųjų poreikių“ penktąjį modulį „Kolega kolegai“ ir jo metu pristatė pranešimą „Aklo mokinio kasdienybės iššūkis“.

Susitikimo metu buvo kalbama apie aklų ir silpnaregių mokinių asmeninės pažangos vertinimą ir įsivertinimą, ugdymo institucijų mokytojų, specialistų ir tiflopedagogo bendradarbiavimą. Pristatyta specialistų veikla ir kokia yra teikiama pagalba mokiniams turintiems regos sutrikimus ir kompleksinę negalią bendrojo lavinimo mokykloje.