Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos projekto ,,Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti!“ kūrybinės dirbtuvės

Spalio 27 d. Tauragėje vyko Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) įgyvendinamo projekto regionuose „Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti“ kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo Erika Gargasė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, kuruojanti trečiojo amžiaus veiklą rajone, Staselė Sėrapinienė, Šilalės TAU Pajūrio grupės pirmininkė ir Genovaitė Grunovienė, Šilalės TAU Laukuvos grupės pirmininkė.

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentė dr. Zita Žebrauskienė visiems susirinkusiesiems linkėjo būti aktyviems ir žingeidiems.

Susitikimo metu Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Patirties laboratorijos mokslininkės dr. Loreta Štelbienė ir dr. Jurgita Rotomskienė skaitė pranešimus apie teigiamą senėjimą, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos programinius dokumentus dėl mokymosi visą gyvenimą įtakos užimtumui, savanoriškai veiklai, aktyviam pilietiškumui, socialinės atskirties mažinimui bei pristatė gerąją Europos sąjungos šalių patirtį.

Vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriuose dalyviai diskutavo ir analizavo, kokie poreikiai ir galimybės sveikatos, socialinės apsaugos, infrastruktūros, kultūros, švietimo srityse. Diskusijų metu pastebėti bendri ir skirtingi rajono senjorų poreikiai, išsakyti pastebėjimai ir vizijos.