Edukacinė išvyka „Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas ir jo adaptavimas besikeičiančioje ugdymo aplinkoje“

Spalio 31 d. Šilalės rajono istorijos ir geografijos mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje „Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas ir jo adaptavimas besikeičiančioje ugdymo aplinkoje“. Dalyviai lankėsi Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijoje. Buvo siekiama plėtoti profesinį bendradarbiavimą tarp įstaigų ir gerosios darbo patirties sklaidą. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Skaitmeninių mokymo išteklių panaudojimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį istorijos ir geografijos pamokose“.