Seminaras ,,Skaitmeninių priemonių panaudojimas ugdymo procese“

Gruodžio 12 d. Pajūralio pagrindinėje mokykloje vyko seminaras ,,Skaitmeninių priemonių panaudojimas ugdymo procese“. Renginio metu dalyviams suteikta žinių ir praktinių gebėjimų, kaip kūrybiškai ir veiksmingai pritaikyti skaitmenines mokymo priemones (išmanieji robotukai, interaktyvios grindys, interaktyvi lenta) ugdymo procese.

,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Pažangių IKT taikymas pamokose“

Gruodžio 12 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Pažangių IKT taikymas pamokose“. Renginio metu dalyviai susipažino su skaitmeninėmis kompetencijomis, ugdymo metodais. Praktiškai išbandė IKT taikymo naujoves.

Edukacinė išvyka ,,Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio ir emocijų ypatumai. Ugdymo galimybės“

Gruodžio 12 d. Šilalės rajono švietimo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai vyko į seminarą – edukacinę išvyką „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio ir emocijų ypatumai. Ugdymo galimybės“. Šilalės rajono specialieji pedagogai ir logopedai turėjo galimybę susipažinti su Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Sakalėlis“ ir Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos specialiosiomis priemonėmis, edukacinėmis erdvėmis ir jų panaudojimo galimybėmis. Susipažino su komandinio darbo svarba teikiant pagalbą  specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Edukacinės išvykos – seminaro metu buvo aptarti elgesio ir emocijų, sutrikimų turinčių mokinių ugdymo ypatumai ir galimybės, struktūruotos aplinkos kūrimo svarba, strategijos siekiant tinkamo vaikų elgesio. Buvo kalbama ne tik apie pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, bet ir apie jų įtrauktį į ugdymą. Diskusijos metu, buvo aptarti aktualūs klausimai susiję su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir  elgesio ir emocijų sunkumų, sutrikimų ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Gruodžio 11 d. vyko mokymų „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ baigiamoji dalis, kuriuose dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymo metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą (įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių) emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai bei numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

Gruodžio 11 dieną Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyko socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Susitikimo metu Jurgita Rumšienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė, rajono mokyklų socialinių pedagogų būrelio pirmininkė, pristatė Tarptautinę apdovanojimų programą ,,DofE“. Pasitarime taip pat buvo aptarti einamieji klausimai, pasidalinta gerąja patirtimi.

Stažuotė Klaipėdos rajone

Gruodžio 9-10 dienomis vyko stažuotė Klaipėdos rajono Gargždų ,,Kranto“ pagrindinė mokykloje, Dovilų pagrindinėje mokykloje ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje. Stažuotės metu pasisemta idėjų apie socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) programas, kurios įgyvendinamos Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo įstaigose. Išvyka paliko daug gerų įspūdžių. Sudominta darbo su mokiniais, turinčiais SUP, ypatumai, pedagogų nuoširdus darbas padedant šiems vaikams. Geroji mokyklų patirtis įkvėpė ir leido pasisemti naujų idėjų dėl tikslingo tėvų įtraukimo į mokinių ugdymo(si) procesą, įvairių darbo būdų ir metodų tikslingo taikymo pamokų metu. Mokyklų patirtis patvirtino ir tai, jog socialinis emocinis ugdymas daro didelę teigiamą įtaką mokyklos mikroklimatui.

Edukacinis užsiėmimas TAU klausytojams „Muilo apvėlimas vilna ir Kalėdinio žibinto dirbtuvėlės“

Gruodžio 2, 3, 4, 5 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Šiauduvos, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Muilo apvėlimas vilna ir Kalėdinio žibinto dirbtuvėlės“. Užsiėmimo metu klausytojai išmoko pritaikyti ir tinkamai panaudoti stiklainį (kaip dekoraciją buityje). Susipažino su karpinių panaudojimo galimybėmis. Taip pat dalyviai susipažino su veltinio istorija, vilnos vėlimo technikomis, vilnos rūšimis, vėlimo įrankiais. Patys pasigamino dekoratyvų muilą, kuris naudojamas kaip kempinė – kūno šveistukas. Edukacinis užsiėmimas skatino senjorų kūrybiškumą, ugdė meninius gebėjimus, leido realizuoti save per meninę kūrybą.

Mokymai „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“

Gruodžio 5 d. vyko mokymų IV dalis „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“, kuriuose dalyvavo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pedagogai. Psichologė Asta Blandė ir socialinė pedagogė Dalė Daiva Gasparavičiūtė mokymų metu pristatinėjo, kaip aktyvių metodų pagalba stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų tinkamą įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių emocinio raštingumo ugdymą. Aptarė ugdymo įstaigoje kylančias situacijas, keliančias grėsmę tiek darbuotojų, tiek ugdytinių psichikos sveikatai, numatė žingsnius, kuriuos įgyvendinus būtų galima laukti pokyčių psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

Konferencija ,,Parapija: istorija, iššūkiai ir perspektyvos“

Gruodžio 4 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko konferencija ,,Parapija: istorija, iššūkiai ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo įvairių Lietuvos mokyklų ir gimnazijų mokytojai.  Pranešimus skaitė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas – kan. relig. m. mgr. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas bei Klaipėdos Universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas dr. Vacys Vaivada. Konferencijoje skaityti pranešimai susiję su parapijos ir kitų institucijų bendradarbiavimo galimybėmis, istorinių parapijų ir parapijinių mokyklų vystymu. Konferencijos metu buvo aptarta parapijų ir kitų institucijų bendradarbiavimo galimybės.

,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Mokyklos bendruomenės kūrimas. Kodėl tai svarbu?“

Gruodžio 3 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Mokyklos bendruomenės kūrimas. Kodėl tai svarbu?“. Renginio metu aptarta mokyklos komunikavimo ir bendradarbiavimo galimybes su šeima ir kitomis institucijomis. Pasidalinta bendruomenių kūrimo mokykloje ir bendradarbiavimo su jomis patirtimi. Sukurtas teorinis tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas modelis.

Seminaras ,,Kaip pamoką padaryti įsimintiną?“

Lapkričio 29 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko seminaras ,,Kaip pamoką padaryti įsimintiną?“. Seminaro metu supažindinta su šešiais mokymosi motyvacijos aspektais, išbandytos įvairios mnemonistinės technikos. Pateiktos rekomendacijas mokytojams, kas pamoką daro efektyvią.

,,Lyderių laikas 3“ vakarų Lietuvos švietimo srities specialistų forumas

Lapkričio 28 d. Palangoje „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje vyko penkiolikos Vakarų Lietuvos savivaldybių regioninis forumas „Šiuolaikinis ugdymas: patirtinio mokymosi galimybės ir iššūkiai“. Forumo tikslas – apžvelgti projekto „Lyderių laikas 3“ rezultatus Vakarų Lietuvos savivaldybėse įgyvendinant pokyčio projektus, mokantis neformaliojoje švietimo lyderystės programoje, rengiant Švietimo lyderystės magistrantūros programos ISM vadybos ir ekonomikos universitete baigiamuosius darbus ar dalyvaujant kitose projekto veiklose. Šio renginio metu aptartas projekto rezultatų tvarumas, modeliuotos ateities perspektyvos, akcentuoti ir stiprinti „Lyderių laiko“ dalyvių ir jų bendruomenių ryšiai bei bendradarbiavimas.

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Lapkričio 27 d. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje įvyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. Tikslas – ugdyti brandžią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) vertybes. Antrojo etapo 5-8 klasės grupės laimėtoja Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokinė Emilija Ašmontaitė, mokinę parengė mokytoja Ilona Raudonienė. 9-12 klasių grupėje laimėtojai: Gabija Šerpetauskytė (Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija), mokytoja Ilona Raudonienė; Eva Upertaitė ir Neda Upertaitė (Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija), mokines paruošė mokytoja Dalia Krasauskienė. Linkime nugalėtojams sėkmės kitame etape!

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų edukacinė išvyka „Pažintis su Lietuvos valdovų rūmais“

Lapkričio 19, 20, 21, 26 dienomis Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės, Šiauduvos, Pajūrio, Kvėdarnos, Bijotų ir Upynos trečiojo amžiaus universiteto grupių klausytojai vyko į edukacinę išvyką ,,Pažintis su Valdovų rūmais“. Ekskursija prasidėjo Valdovų rūmų muziejuje. Klausytojai susipažino su rūmų istorine ir architektūrine raida, gausiais archeologiniai radiniais, ikonografine medžiaga. Dalyviai pamatė atkurtus  istorinės vėlyvosios gotikos, renesanso ir baroko  reprezentacinius interjerus bei specialiąją lobyno salę. Apžiūrėję muziejų, ekskursiją tęsė lankydami Vilniaus Katedros požemius. Supažindino su nematoma pastato dalimi – šventove, stovinčia vienoje seniausiai gyvenamų Vilniaus vietų, istorija, pastato kaita, čia palaidotais Lietuvos valstybei ir bažnyčiai nusipelniusiais asmenis. Supažino su kriptose ir koridoriuose įrengta ekspozicija, laidojimo tradicijomis, archeologiniais radiniais, atvertu Karališkuoju mauzoliejumi.

Projektas „Lyderių laikas 3“. Šilalės rajono savivaldybės švietimo darbuotojų stažuotė Lenkijoje ir Čekijoje.

Stažuotės trukmė: 2019 m. lapkričio 17-23 dienomis

Stažuotės vieta: Lenkijos Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla, Punsko vaikų darželis, Punsko licėjus; Varšuvos „Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjus; Londynska pagrindinė mokykla Čekijoje, Karlovy Vary miesto Paštovny pagrindinė mokykla, Prahos Postupicka gimnazija.


Stažuotės dalyviai: Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė; Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius Arūnas Aleksandravičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danė Šiaudvytienė; Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rudminienė; Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė; Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius Virginijus Andrejauskas; Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorė Loreta Pociuvienė; Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius Juozas Žymančius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Rimkutė; Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktorius Valdas Urniežius.

Stažuotės patirtys:

Mokytojai:

Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas, lietuvybės puoselėjimas popamokinėje ir mokyklos bendruomenės kultūrinėje.

Netradiciniai pamokų vedimo modeliai, aktyvieji mokymosi metodai, projektinė mokinių veikla.

Integruotas bendrųjų kompetencijų ugdymas (iniciatyvumo, bendradarbiavimo, viešojo kalbėjimo, informacinio raštingumo) visų pamokų metu.

Mokytojas – moderatorius, o ne informacijos perteikėjas.

Tikslingas ir minimalus namų darbų skyrimas.

Dėmesys kiekvieno vaiko ūgčiai ir jo gerovei.

Kolegialus grįžtamasis ryšys (kolega kolegai).

Vadovai:

Integruotas mokymas: matematika – fizika, istorija – geografija ir kt.

Patyriminio mokymosi taikymas.

Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai, socialinis emocinis ugdymas.

Virtualūs pamokų tvarkaraščiai.

Mokyklos TV kanalas, kuriame demonstruojami mokinių kūrybiniai darbai, interviu.

Poilsio erdvės mokytojams.

Mažinti įtampą, kuriant palankų mokyklos mikroklimatą.

Savivaldybei:

Mokinių elgesio vertinimas balais.

Skiriamas dėmesys mokytojų skatinimui (įvairių lengvatų suteikimas).

Mokytojų stažuotės Lietuvoje ir užsienyje.

Projektinių veiklų ugdymo įstaigoms finansavimas (skelbiami įvairūs projektai, kuriuos finansuoja savivaldybė).                                               

Rekomendacija Lietuvos švietimo darbuotojams, kokioje savivaldybėje/mokykloje kokia tema būtų itin tikslinga semtis patirties

Varšuvos „Jakuba Jasinskiego“ LXXII licėjus patirtis karjeros projektavimo srityje (paramedikų ugdymas).  Londynska ir  Karlovy Vary miesto Paštovny pagrindinėse mokyklose Čekijoje socialinis emocinis ugdymas.

Pažintinė ekskursija po Šilalės miestą (suaugusiųjų mokymosi savaitės renginys)

Lapkričio 22 d. vyko pažintinė ekskursija po Šilalės miestą, kuria paminėta Suaugusiųjų mokymosi savaitė. Renginio metu dalyviai supažindino su gimtojo miesto istorija, kultūros ir gamtos objektais, lankytinomis vietomis. Dalyviai prisiminė ir naujai susipažino su Šilalės miestu. Dėkojame renginio partneriams: Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui, Šilalės suaugusiųjų mokyklai.

„Etnokultūros įtaka šiuolaikiniam piliečiui“ kursai

Lapkričio 8, 15, 22 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre vyko kursai „Etnokultūros įtaka šiuolaikiniam piliečiui“, skirti Šilalės muzikos, choreografijos pedagogams, kultūros darbuotojams, folkloro ansamblių vadovams, tautodailininkams, etninės kultūros puoselėtojams, mokytojams, dirbantiems NVŠ bei NF mokinių švietime. Kursų dalyviai supažino su choreografinio folkloro bei liaudies muzikavimo sklaida. Suteikta žinių dirbsiantiems su vaikais ir jaunimu pedagogams, folkloro ansamblių vadovams, kurie praturtins jaunimo laisvalaikį, mokyklinių renginių programas liaudies muzika, šokiais, suprantamais, emocingais, lavinančiais motoriką, orientaciją, dėmesį, pastabumą, vikrumą, ištvermę, fantaziją, komunikavimo įgūdžius, vystančius ritmo pojūtį, muzikalumą, formuojančius dorovines nuostatas, estetinį suvokimą. Supažindinta su vakaruškų, gegužinių tradicija, mokyta organizuoti vakaronę mokyklinių bei kultūros bendruomenės švenčių metu, įtraukiant į šventės scenarijų kuo daugiau su papročiais, dainomis, instrumentine muzika bei šokiais susijusių dalykų.

Kursai dalinai finansuojami iš Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos priemonės ,,Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programa“ lėšų.