Karjeros specialistų  metodinio būrelio pasitarimas

Birželio 19 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko  karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame kolegės pasidalijo gerąja patirtimi bei aptarė veiklos planą kitiems mokslo metams.

Socialinių pedagogų ir psichologų metodinio būrelio pasitarimas

2023 m. birželio 15 d. Šilalės r. ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ir psichologai rinkosi į metodinį pasitarimą, kuriame buvo pasidalinta gerąja patirtimi bei aptartas veiklos planas kitiems metams.

Seminaras „K“ ir „O“ = Kūrybiško mąstymo ir sprendimų galimybės, kai „Š“ – šablonas, „O“ – originalumas“

Birželio 14 d. Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai dalyvavo seminare „K“ ir „O“ = Kūrybiško mąstymo ir sprendimų galimybės, kai „Š“ – šablonas, „O“ – originalumas“.  Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo modelio, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas“. Buvo kalbama kaip kūrybiškas problemos sprendimas yra tiesiogiai priklausomas nuo užduoties supratimo ir jos pateikimo.

Projektas „Empowering girls for the future of jobs“

Birželio 12  d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai  susitiko su „Empowering girls for the future of jobs“ projekto atstove Irma Matone, duomenų inžiniere.  Ji pristatė iniciatyvą „Pakelk savo ranką“, kurios tikslas – supažindinti su dar įvairesnėmis profesijomis, paskatinti nebijoti jų rinktis. Susitikime mokinių smalsumą žadino lektorės pasakojimas apie karjeros kelią, ypač, kad dabartinis jos darbas susijęs su duomenų inžinerija, naujomis technologijomis ir verslo sričių galimybėmis. Akcentavo, kad nėra „vyriškų“ ir  „moteriškų“ profesijų, kad visi  mokiniai turi vienodas pasirinkimo galimybes, tik reikia pasitikėti savimi ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Karjeros specialistė
Danutė Jakštienė

Seminaras „Netradicinės technikos panaudojimas dailės pamokose”

Birželio 8 d. Šilalės rajono dailės mokytojai dalyvavo seminare „Netradicinės technikos panaudojimas dailės pamokose”.  Tai paskutinis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kūrybinės ir meninės raiškos tobulinimas meninio ugdymo procese“. Susitikimo metu buvo galima pamatyti  dviejų meno rūšių: tapyba ir grafika „draugystę“ vienu metu bei ekologinės priemonės (kiaušio trynio) pritaikymas meninėje veikloje.

Mokymai „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“

2023 m. birželio 7 d., Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vyko mokymai „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“. Mokymus vedė profesinės sveikatos specialistė Jolanta Birbalienė.

Mokymų tikslas – atskleisti dažniausias bendravimo, emocinių sunkumų ir mobingo darbe priežastis bei pagalbos sau ir kitiems galimybes.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba birželio 1-ąją Tarptautinę vaikų gynimo dieną paminėjo dalyvaudami renginyje „Alisa stebuklų šalyje“ prie Šilalės kultūros centro. Vaikai dalyvavo veikloje „Eksperimentinis menas vandenyje“. Ši veikla paremta jausmų išraiška, priemonių įvairove vandenyje leido vaikams įgyti patirties liejant spalvas.

Tarptautines vaikų gynimo dienos minėjimas Šilalės suaugusiųjų mokykloje

Birželio 1-oji Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šią gražią šventę paminėjome Šilalės suaugusiųjų mokykloje kartu su specialiųjų klasių mokiniais. Mokiniai dalyvavo veikloje „Liejame spalvas“, kurios metu liejo spalvas bei turėjo galimybę pasidžiaugti piešinėliais ant veidukų ir rankų.

Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“

Gegužės 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo metodika ir jos išbandymas“. Tai jau paskutinis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Mokytojams buvo aktualu įsigilinti į esminius programos pokyčius, apmąstyti ir patobulinti kompetencijas, kurių prireiks sėkmingam bendrosios ugdymo programos įgyvendinimui. Šia mokymų programa buvo siekiama sustiprinti pradinių klasių mokytojų matematines, didaktines ir vertinimo kompetencijas, būtinas įgyvendinant atnaujintą matematikos programą pradinėse klasėse.

Seminaras „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“

2023 m. gegužės 25 d., Šilalės rajono savivaldybės darbuotojai dalyvavo seminare „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“. Mokymų tikslas – atskleisti dažniausias bendravimo, emocinių sunkumų ir mobingo darbe priežastis bei pagalbos sau ir kitiems galimybes.

Mokymai „Tauragės apskrities kultūros darbuotojų bei solinio-vokalinio žanro atlikėjų mokymai“

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Upynos kultūros namuose vyko mokymai „Tauragės apskrities kultūros darbuotojų bei solinio-vokalinio žanro atlikėjų mokymai“, kurie skirti Tauragės apskrities kultūros darbuotojams. Mokymai susideda iš dviejų dalių: pirmoji dalis vyko 2023 m. balandžio 19 d. „Tinkamas balso aparato parengimas koncertui“. Susitikime savo praktine patirtimi scenoje ir teorinėmis solinio dainavimo žiniomis dalinosi docentas, muzikos atlikėjas, kompozitorius, knygų autorius – Steponas Januška;

antroji mokymų dalis vyko 2023 m. gegužės 23 d. „Balso formavimas ir mikrofono valdymo ypatumai“, lektorė – kompozitorė, atlikėja, konkursų laureatė, televizijos projektų dalyvė, muzikos pedagogė, muzikos leidinių autorė Laura Remeikienė.

Paroda „Skaitykite, pasiimkite, pasėkite širdin, dalinkitės”

Ar investicija į kūrybiškumą nuo vaikystės iki garbaus amžiaus yra mūsų visų pažangos variklis? Ar mokytojas gali būti kūrybiško piliečio puoselėtojas ir pats ne tik turėti, bet ir skleisti savo kūrybiškumo galias? Tokie klausimai iškyla kaskart, kai Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje yra eksponuojama nauja mokinių darbų paroda. Tarnyba, skatindama mokinių ir mokytojų meninę, kūrybinę veiklą, siūlo apsilankyti ir susipažinti su Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos lietuvių kalbos ir dailės integruoto projekto „Skaitykite, pasiimkite, pasėkite širdin, dalinkitės” darbų ekspozicija. Projekto vykdytojos : dailės mokytoja metodininkė Daiva Urniežienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Valerija Markvat – Ežerinskė.

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Gegužės 16 d. Kvėdarnos parapijos senelių globos namuose vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“. Tikslas – suteikti žinių apie streso kilmę, psichologinį streso mechanizmą, streso suvaldymo procesus ir sau priimtinų metodikų pasirinkimą bei jų praktinį patyrimą.

Gerosios patirties renginys „Kolega kolegai“ 

Šilalės rajono specialiųjų pedagogų-logopedų metodinis būrelis turi gražias keitimosi gerąja patirtimi tradicijas – kiekvienais metais pasikviečia kolegas į atviras pamokas, veiklas ir renginius. Gegužės 15 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos specialioji pedagogė Inga Kononovienė ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė/tiflopedagogė Nijolė Vaitkevičienė įgyvendino ilgalaikės programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams,  turintiems specialiųjų poreikių“ penktąjį modulį „Kolega kolegai“ ir jo metu pristatė pranešimą „Aklo mokinio kasdienybės iššūkis“.

Susitikimo metu buvo kalbama apie aklų ir silpnaregių mokinių asmeninės pažangos vertinimą ir įsivertinimą, ugdymo institucijų mokytojų, specialistų ir tiflopedagogo bendradarbiavimą. Pristatyta specialistų veikla ir kokia yra teikiama pagalba mokiniams turintiems regos sutrikimus ir kompleksinę negalią bendrojo lavinimo mokykloje.

Seminaras „Komanda = jėga vienijanti darbuotojų sugebėjimus. Komandinis bendravimas ir bendradarbiavimas“

Gegužės 10 d. Kaltinėnų parapijos senelių globos namuose vyko seminaras  „Komanda = jėga vienijanti darbuotojų sugebėjimus. Komandinis bendravimas ir bendradarbiavimas“. Tikslas – geriau pažinti save, įsisavinti pagrindinius bendravimo dėsningumus, suvokti savo elgsenos poveikį klientams ir bendravimo partneriams, didinti asmeninį efektyvumą darbinėse situacijose. Palaikyti bendradarbiavimo, kolektyviškumo principus, mobilizuojant kolektyvo narių pajėgumus kartu siekti geresnių darbo rezultatų.

Konferencija „Krikščioniškos vertybės: paranoia ar pronoia?”

Gegužės 9 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė,  kartu su švietimo, kultūros ir sporto skyrius vedėja Rasa Kuzminskaite, dalyvavo konferencijoje „Krikščioniškos vertybės: paranoia ar pronoia?”, kuri vyko Telšių vysk. V.Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Joje buvo kalbama:  „Jaunas žmogus krikščioniškų vertybių akivaizdoje“, „Aukštojo mokslo paradigma: vertybių paieškos tiesoje“

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Gegužės 9 d., Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“. Susitikimo metu buvo bandoma suteikti  žinių apie streso kilmę, psichologinį streso mechanizmą, streso suvaldymo procesus ir sau priimtinų metodikų pasirinkimą bei jų praktinį patyrimą.

Seminaras „Antrinės stiklo žaliavos – neišnaudotos galimybės moksleivių kūrybiškumui“

Gegužės 4 d. Šilalės rajono dailės mokytojai dalyvavo seminare „Antrinės stiklo žaliavos – neišnaudotos galimybės moksleivių kūrybiškumui“.  Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Naujų ir tradicinių antrinių žaliavų taikymas bei ekologijos nuostatų kūrimas ugdymo procese“. Buvo kalbama apie supančias antrines stiklo žaliavas ir jų kūrybinį panaudojimas. Šiuo susitikimu rajono dailininkai paminėjo pasaulinę vaikų piešimo dieną, kuri minima gegužės 6 dieną.

Kviečiame prisijungti prie vasaros vaikų stovyklos ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ savanorių komandos!

Kviečiame prisijungti prie vasaros vaikų stovyklos ,,Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“ savanorių komandos!

Iš savanorių norime gauti gerų emocijų ir dėmesio ypatingiems vaikams

Pildykite žemiau pateiktą anketą ir prisijunkite prie mūsų!

Anketos nuoroda – https://forms.gle/DstzrSQ3ZRafs24U7

Edukacinė išvyka ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“

Balandžio 28 d. Šilalės rajono mokyklų direktorių pavaduotojos ugdymui vyko į edukacinę išvyką  ,,Mokytojų lyderystė ir jos sąsaja su ugdymo kokybe“ . Jos metu aplankė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnaziją ir Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcinį centrą. Ši edukacinė išvyka yra ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“.