Antroji stovyklos diena

Antroji stovyklos diena pasižymėjo savo nekasdieniškumu ir išskirtinumu – eksperimentiniu menu. Meninė veikla ant stiklo paremta pačiu procesu, jausmų išraiška, priemonių atradimais ir išbandymais, leido vaikams įgyti Patirties su spalvų liejyba bei spalvų virsmu. Po pietų stovyklautojų laukė įspūdinga, Pagėgių pasienio rinktinės kinologų su tarnybiniais šunimis, parodomoji programa. Dalyviai turėjo galimybę išgirsti kinologų pasakojimus apie  geriausio žmogaus draugo – šuns tarnybą, pamatyti kokias komandas moka vykdyti šunys. Dienai užbaigti mokinomės gaminti linksmuosius lipdukus.

Pirmoji stovyklos diena “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“

2022 m. birželio 27 d. startavo vaikų ir jaunimo vasaros poilsio tęstinė stovykla „Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“. Stovyklos metu, įvairiose veiklose kartu kurs, dirbs ir veiks turintys specialiųjų poreikių ir jų neturintys vaikai. Stovyklos atidarymo dieną dalyviai nuotaikingai susipažino vienas su kitu, kūrė saugaus elgesio taisykles, žaidė, dalyvavo  edukaciniame užsiėmime „Muiliuko gamyba“.

Susitikimas su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos kolektyvu

Birželio 23 d. Šilalės švietimo pagalbos kolektyvas vyko į edukacinę išvyką „Novatoriškos projektinės praktikos plėtotės, bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi dermė “. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patirtinis mokymasis, padedantis suprasti, kas lemia sėkmę projektinėse veiklose“. Norėdami plėtoti profesines kompetencijas, užtikrinančias kokybišką pedagoginių darbuotojų poreikių tenkinimą, projektų rengimą ir įgyvendinimą, susitikome su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos kolektyvu.

Vakarų Lietuvos švietimo srities atstovų suvažiavimas ,,Daugiau Europos mokykloje“

Šių metų birželio 21 d. Palangoje vyko Vakarų Lietuvos švietimo srities atstovų suvažiavimas ,,Daugiau Europos mokykloje“, kuriame dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

Suvažiavimo metu politologas, Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala skaitė pranešimą ,,ES pasirengimas atremti iššūkius: saugumas, ekonomika, energetika“. Giedrius Drukteinis, rašytojas, lektorius, konsultantas, laidų vedėjas kalbėjo tema ,,Šiuolaikinės Europos pedagogikos iššūkiai ir perspektyvos – naujausios edukologijos tendencijos nūdienos vaikų ugdymo procese, ir kas tiktų mums?. Scenos kalbos, iškalbos ir retorikos meistrė doc. Adrija Čepaitė skaitė pranešimą ,,Žodžio galia: kai žodžiai keičia gyvenimus“.

Susitikimo metu vyko komandinis darbas grupėse tema ,,Atimti ir pridėti. Kiek Europos mokykloje?“.

Dokumentų valdymas ir apskaita

Birželio 15 d. vyko  seminaras  ,,Dokumentų valdymas ir apskaita” rajono  raštinių vedėjams, sekretorėms, archyvų darbuotojams, atsakingiems už archyvinių dokumentų tvarkymą ir apskaitą. Seminaro lektorė suteikė žinių apie naujas galimybes efektyviau rengti, tvarkyti, apskaityti bei saugoti įvairių formų dokumentus (popierinius, elektroninius). Pasidalijo patirtimi kaip teisingai pasinaudoti dokumentų valdymo liberalizavimu ir duomenų išsaugojimu.

Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija  ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys“

Šių metų birželio 14-15 d. Trakų rajone vyko Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys“, kurioje dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė.

Konferencijos metu aptartas mokytojų profesinio tobulėjimo aspektas švietimo įstaigų išorinio vertinimo programoje, vyko kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu diskutuota institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą galintį užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę. Pristatyti atnaujinti Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai bei Mokytojų karjeros modelis, jo sąsaja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla.

Konferencija ,,Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės“

Birželio 10 d. Jonavoje vyko Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacijos konferencija „Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės“, kurioje dalyvavo direktorės ir metodininkė.

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) prezidentė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) rektorė dr. Zita Žebrauskienė pasveikino susirinkusius konferencijos dalyvius linkėdama būti veikliais ir principingais.

Į renginį atvyko Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, negailėjusi gražių žodžių senjorams, pasidžiaugė jų aktyvumu ir padėkojo už neįkanojamos vertės kuriamą veiklą.

Konferencijos dalyvius sveikino LR Seimo nariai Vilija Aleknaitė Abramikienė, Vilija Targamadzė, Eugenijus Sabutis, Tomas Tomilinas; Ministrės Pirmininkės patarėja Aistė Kairienė.  Apie Jonavos trečiojo amžiaus universiteto ir savivaldos santykį kalbėjo meras Mindaugas Sinkevičius.     

Konferencijos metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis patarėjas Steponas Kulbauskas pristatė pranešimą „Vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties ir aktyvumo didinimas“, Visagino TAU direktorė Asta Sieliūnienė skaitė pranešimą apie TAU veiklos unikalumą ir teisinį kontekstą, Kauno TAU rektorė, dr. prof. Nijolė Večkienė „Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi programų tikslai ir uždaviniai“. Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos mokytojų švietimo skyriaus metodininkė Dalia Vilkelienė pristatė Jonavos TAU istoriją bei veiklą praėjusiais mokslo metais.    

Tikybos mokytojų metodinio būrelio susitikimas

Birželio 7 d. vyko tikybos mokytojų metodinio būrelio susitikimas. Jo metu pristatyta aktuali informacija, dėl atnaujinamų bendrųjų ugdymo programų. Taip pat aptarta tikybos mokytojų išvyka į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kurie vyks liepos 4 d.

„Afrikos atspindžiai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojami Šilalės meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Afrikos atspindžiai“. Mokytoja Sonata Dargienė

Vaikų gynimo diena

Jau tradicija tapusi šventė, kuri atveria duris į vasaros laiką- Vaikų gynimo diena. Mes, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, atstovaudama miesto bendruomenės dalį, prisidėjome prie Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro organizuojamo renginio vaikams (2022 m. birželio 6 d.). Savo veiklomis bandėme užmegzti dialogą per meną su vaikais. Tam pasirinkome jutiminę patirtį su spalvų liejyba. Menas nėra vien nepriekaištingai atlikti kūriniai, kartais tai procesas, jausmų išraiška, priemonių atradimas ir išbandymas, linksmas laiko praleidimas. Jis gali būti negražus ir gražus, raminantis ar kitaip emociškai veikiantis. Žinoma, kad empatija yra vienas iš didžiausių meno refleksijos šalutinių poveikių. Gebėjimas jausti, atjausti ir išjausti, leidžia susipažinti su savimi bei aplinkiniais, kurti savo lanksčias tapatybes. Tokio pobūdžio veikla yra skirta ne tik jaunajai kartai išsilaisvinti, bet ir visos mūsų visuomenės mokymosi poreikiams tenkinti.

Atnaujinimo kontekste Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų pateikimas pedagogų registre

Birželio 2 d. vyko nuotolinė konsultacija dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų pateikimo pedagogų registre. Nacionalinės švietimo agentūros specialistai informavo, kad Pedagogų registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-530 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ papildytas naujais bendraisiais duomenimis, susijusiais su pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu. Kvalifikacijos tiekėjai, švietimo pagalbos tarnyba,  atliks naują funkciją Pedagogų registre, kuriame bus įrašyti kvalifikacijos tobulinimo programos duomenys kiekvienam joje dalyvavusiam pedagogui.

Vaikų gynimo diena

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas kviečia į edukacinę veiklą ,,Liejame spalvytes“ 🙂

Kviečiame į stovyklą

Kviečiame į 5 dienų vaikų patyriminę stovyklą

„PAŽINK, PAMATYK, SUŽINOK IR KITAM PASAKYK“

Stovykla vyks š. m. birželio 27 – liepos 1 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje (Nepriklausomybės g. 1, Šilalė). Stovykla skirta 7-10 m. amžiaus vaikams.

Stovyklos tikslas – tobulinti vaikų saviraišką, kritinį mąstymą, komandinio darbo ir komunikacinius įgūdžius Šilalės rajono vaikams su negalia bei vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.

Stovyklos programa:
Birželio 27 d. (pirmadienis)
9.00 – 12.00 val. Susipažinimas su stovyklos ir saugaus elgesio taisyklėmis. Susipažinimo žaidimai Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Kavinė „Provincija“
13.00 – 16.00 val. Edukacinis užsiėmimas ,,Muiliuko gamyba“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
Birželio 28 d. (antradienis)
9.00 – 12.00 val. Meninė veikla „Antspaudai popieriaus lape“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Kavinė „Provincija“
13.00 – 16.00 val. Edukacinis užsiėmimas „Sveikos gyvensenos pagrindai“ Šilalės visuomenės sveikatos biuras
Birželio 29 d. (trečiadienis)
9.00 – 12.00 val. „Patyriminis ugdymas meninėje veikloje“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Kavinė „Provincija“
13.00 – 16.00 val. Pagėgių pasienio rinktinės kinologų su tarnybiniais šunimis parodomoji programa Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
Birželio 30 d. (ketvirtadienis)
10.00 – 12.00 val. Edukacinė išvyka. „Edukacija su alpakomis“ „Čiobrelių rojus“ Mėlynių g. 35, Kojeliai, Klaipėdos r.
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Užkandžiai gamtoje  
13.00 – 16.00 val. Ekskursija Klaipėdos zoologijos sode Klaipėdos Zoologijos sodas
Liepos 1 d. (penktadienis)
10.00 – 12.00 val. Susipažinimas su etnine kultūra „Protėvių skrynią pravėrus“. Veiklą vedą Olga Jogminienė drauge su Laukuvos kultūros namų  vaikų folkloro ansambliu „Dūzginėlis“ Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
12.00 – 13.00 val. Pietūs. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
13.00 – 16.00 val. Dalyviai aptars patirtus įspūdžius, įvertins stovyklos veiklą, išsakys savo pageidavimus. Stovyklos uždaryme dalyvauja vaikų tėveliai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika  Navickienė ir Seimo narys Jonas Gudauskas Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

Vietų skaičius ribotas. Priimami tik Šilalės rajono gyventojai.

Išsamesnė informacija ir vietų rezervavimas: el. p. silalespt@silsviet.lt   arba  

tel. (8 646) 54147, (8 449) 70088. 

Dokumentai atsiuntimui:

Dalyvio anketa

Sutartis

Stovyklos taisyklės 

Praktikumas „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sensorinės integracijos sutrikimų ugdymosi gairės“

Gegužės 24 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko praktikumas „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sensorinės integracijos sutrikimų ugdymosi gairės“. Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Vaikų, turinčių raidos sutrikimų, samprata, ugdymosi gairės“. Susitikimo metu buvo kalbama apie įtraukiojo ugdymo galimybes ir vaikų, turinčių sensorinės integracijos sutrikimų, sampratą bei palankios ugdymosi aplinkos kūrimo veiksnius.

Seminaras „Tyrinėjimu grindžiamo mokymosi principai. 5E modelis“

Gegužės 18 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras „Tyrinėjimu grindžiamo mokymosi principai. 5E modelis“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Patyriminis mokymasis“. Buvo kalbama, kaip tyrinėjimu grindžiamas mokymasis yra indukcinė mokymosi strategija, kuri leidžia mokiniams patiems kurti ir kaupti žinias apie mokymosi procesą, plėtoti mąstymo įgūdžius ir didinti susidomėjimą bei mokymosi motyvaciją, kuri grindžiama technologijoms imlia mokymosi aplinka.

Sujungti socialinių pedagogų ir psichologų metodiniai būreliai

2022 m. gegužės 18 d. vyko socialinių pedagogų ir psichologų  metodinis pasitarimas. Esant mažam psichologų skaičiui Šilalės rajone, pasiūlyta sujungti  psichologų ir  socialinių pedagogų metodinius būrelius.

Pasitarimo dalyviai vienbalsiai pritarė  metodinių būrelių sujungimui. Pasitarimo metu aptartos  kitos veiklos, diskutuota dėl tolesnių metodinio būrelio veiklų.

Atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

Gegužės 12 d. Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko atvira integruota lietuvių kalbos ir literatūros pamoka skirta I. Simonaitytės metams paminėti „Mažoji Lietuva ir jos gyventojai Ievos Simonaitytės kūryboje“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese“. Pamoką gimnazistams vedė Sauga Vaičikauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, ir viešosios bibliotekos darbuotojos. Pamokos metu buvo eksponuojami moksleivių sukurti darbai: Šimonių giminės genealoginis medis bei iliustracijos pasirinktai skaityto romano ištraukai. Taip pat pamokoje buvo panaudoti fragmentai iš filmo ,,Ievos Simonaitytės būties ženklai Vanaguose‘‘, o skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos skaitė ištraukas iš I. Simonaitytės kūrybos. Šiuo metu mokinių darbų ekspoziciją galima pamatyti Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje. Paroda veiks iki birželio 1 d.

„Seku išdykusią pasaką…“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė vykdė respublikinį projektą „Seku išdykusią pasaką…“, kurio tikslas – stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Pabaigus projektą, 2022 m. gegužės 12 d., Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kartu su projekto organizatoriais, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogais, suorganizavo nuotolinį, gerosios patirties renginį „Respublikiniame projekte „Seku išdykusią pasaką“ naudotų metodų idėjų panaudojimas“, kurio metu dalyviai aptarė  naudotus metodus, idėjas, pasidalino pasakų skaitymo patirtimi bei iššūkiais, su kuriais teko susidurti projekto metu.

Koks mokymas(is) yra patirtinis?

Gegužės 5 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko seminaras „Koks mokymas(is) yra patirtinis?“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Patyriminis mokymasis“. Buvo kalbama apie patirtinį mokymąsi. Tai mokymas(is) veikiant, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties.