Gerosios patirties renginys „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai“

Kovo 22 d. Šilalės Suaugusiųjų mokykloje vyko gerosios patirties renginys „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“.

Programa buvo sukurta  bendram tikslui – geresniems veiklos rezultatams. Šioje programoje  tikslingai ir veiksmingai sujungiama mokytojų ir mokyklos administracijos veikla. Mokyklų vadovai, turintys stiprią pavaduotojų ugdymui ir mokytojų lyderių komandą, užtikrina didesnį kūrybinį ir idėjinį organizacijos potencialą, galimybes plėsti veiklą, ryšius, dalyvauti įvairiuose projektuose.

Atranka

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia konkursą laisvai  Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti (darbo sutartis terminuota)

Paskelbta 2022-03-21

Pareigybės pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas

 1. Pareigybės lygis – A.
 2. Pareigybės paskirtis – Tarnybos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
 3. Pareigybės pavaldumas – pavaldus Tarnybos direktoriui.
 4. Pareigybės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10,54 – 11,9.

Pareigybės aprašymas (pridedama)

Pretendentai privalo pateikti:

   1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

   2. gyvenimo aprašymą;

   3. įgyto išsilavinimo dokumentus.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2022 m. kovo 23 d. iki 2022 m. balandžio 14 d. (nuo 8.00 val. iki 16.00 val.)

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 • Pateikti asmeniškai adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriui
 • Siųsti elektroniniu paštu:  info@silsviet.lt

Pretendentų atranka:

 • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į konkursą, apie konkurso laiką juos informuojant el. paštu.
 • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po konkurso. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 449 700 88.

Technologijų olimpiada

Kovo 10 dieną Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko technologijų olimpiados „Kūrybos virusas 2022“ II-asis etapas, kuriame dalyvavo  Šilalės rajono mokiniai.

Sveikiname pirmos vietos laimėtoją Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokinę  Guodą Baldauskaitę bei jos mokytoją  Danguolę Mikutavičienę.

Su Kovo 11-ąja!

Paskaita TAU klausytojams „Pasakojimai apie žoleles. Vaistiniai augalai liaudies medicinoje“

Kovo 7-10 dienomis Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Pasakojimai apie žoleles. Vaistiniai augalai liaudies medicinoje“. Paskaitos metu lektorė supažindino su Lietuvos (ir ne tik) pievų vaistiniais augalais (žinomais ir pamirštais), vaistažolių rinkimo, laikymo taisyklėmis bei receptais, tepalų, arbatų, hidrolatų gamyba.

Seminaras „Kūrybinių darbuotojų motyvacija – tai raktas į profesinę sėkmę“

Kovo 3 d. Šilalės meno mokykloje vyko seminaras „Kūrybinių darbuotojų motyvacija – tai raktas į profesinę sėkmę“. Pasitenkinimas darbu, kaip ir motyvacija, yra individuali kiekvieno darbuotojo vidinė būsena, kurią įtakoja daugelis veiksnių.

Seminaro metu buvo atskleisti kūrybinių darbuotojų turimi vidiniai motyvacijos resursai, gilinamos žinios ir supratimas apie motyvacijos svarbą ir jos įtaką sėkmingai profesinei veiklai. Mokymų dalyviai bandė atrasti naujų priemonių, be materialinės paskatos, kurios skatintų jų motyvaciją darbe ir padėtų didinti pasitenkinimą savo darbu bei profesija.

Dailės olimpiados darbų paroda „Laikmečių atradimai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta 2022 metų Šilalės rajono mokinių dailės olimpiados darbų paroda „Laikmečių atradimai“. Eksponuojami 24  darbai iš įvairių Šilalės rajono ugdymo įstaigų.

Darbuose matosi individuali vaikų kūrybinė patirtis, kuriai skleistis ir tobulėti padeda rajono dailės mokytojai. Dėkojame mokiniams bei juos rengusiems pedagogams.

Grupiniai užsiėmimai ,,Kalbėjimo, rašymo ir skaitymo sunkumus įveikime kartu“ skirti pirmokams

Šiandien, kovo 1 d., startavo grupiniai užsiėmimai ,,Kalbėjimo, rašymo ir skaitymo sunkumus įveikime kartu“ skirti pirmokams. Tikslas – pagerinti ir pašalinti kalbėjimo, rašymo ir skaitymo sunkumus. Grupiniai užsiėmimai vyks du kartus per savaitę iki balandžio 30 d.

Užsiėmimus veda Šilalės švietimo pagalbos tarnybos logopedė ir specialioji pedagogė.

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

2022 m. vasario 28 d. vyko Šilalės rajono socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Jo metu kalbėta apie Sąmoningumo didinimo mėnesį  be patyčių (kovo mėn.) Šilalės rajono ugdymo įstaigose.

Rasa Jokūbauskaitė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos socialinė pedagogė, pristatė  Sąmoningumo didinimo mėnesio be patyčių veiklas progimnazijoje. Pedagogės dalinosi gerąja patirtimi, ieškojo atsakymų į kylančius klausimus.

Paskaita TAU klausytojams „Naujojo pasaulio etiketas. Kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės?“

Vasario 21-24 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Naujojo pasaulio etiketas. Kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės?“. Paskaitos metu lektorius pristatė pagrindinius etiketo principus, normas, istorines elgesio ir manierų ištakas, elgesio, kaip komunikacinės priemonės, svarbą, santykių su žiniasklaida realijas, galimybes ir įtakojimo mechanizmus. Klausytojus supažindino su informacijos kūrimo ir valdymo metodais bei pateikė praktinių patarimų, kaip išvengti streso bendraujant su žurnalistais ar platesne auditorija.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kūrybiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose“ įgyvendinimas

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kartu su Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogais parengė ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Kūrybiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose“. 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais buvo įgyvendinti programos moduliai, kurie sudaryti iš mokymų, edukacinių išvykų, praktikumų. Dalyviai eksperimentavo kuriant ir išbandant mokymosi metodus, priemones, ugdymo organizavimo būdus. Šios priemonės užtikrina mokinių  mokymąsi, apimantį įgūdžių ir mąstymo įpročių, žinių ir nuostatų lygmenis. Programa sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriamas ir išbandomas dalykų integravimas, taikomi problemų sprendimu grįsti ugdymo metodai, atrandamos naujos mokymosi erdvės, auginama atvirumu, pasitikėjimu, bendruomeniškumu grįsta mokymosi kultūra.

Teatro ir šokio dermė ugdymo procese

Vasario 23 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese“ pirmasis modulis „Teatro ir šokio dermė ugdymo procese“. Gerosios patirties renginio metu buvo sudarytos sąlygos mokiniams realizuoti savo galias ir gebėjimus, išgyventi teigiamas emocijas, pasitenkinimą, pripažinimą. Per meninę raišką mokiniai įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, o tai turi teigiamos reikšmės jų integracijai ir socializacijai. Programos rengėjos ir vadovės: Jolanta Šmitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Sauga Vaičikauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Aušra Danisevičienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus choreografijos mokytoja metodininkė

Šilalės rajono mokinių dailės olimpiada

Vasario 22 d. Šilalės meno mokykloje vyko Šilalės rajono mokinių dailės olimpiada. Sveikiname pirmos vietos laimėtoją Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinę  Emiliją Marozaitę bei jos mokytoją  Jolantą Baubkuvienę.

Dailės transformacija Z ir Alfa kartos mokiniui

Vasario 22 d. vyko Šilalės rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu Daiva Urniežienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos dailės mokytoja pristatė pranešimą „Dailės transformacija Z ir Alfa kartos mokiniui“.

Nuotoliniai mokymai „Formuojamasis vertinimas individualiai pažangai skatinti pamokoje“

Vasario 18 d.  Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko nuotoliniai mokymai „Formuojamasis vertinimas individualiai pažangai skatinti pamokoje“. Tai ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.)  „Pamoka nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo“ antrasis modulis. Mokymo metu buvo analizuojama formuojamojo vertinimo įtaka individualiai mokinio pažangai.

Mokymai „Esminiai kartų skirtumai informacijos perdavimo/priėmimo kontekste“

Vasario  17 d. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko mokymai „Esminiai kartų skirtumai informacijos perdavimo/priėmimo kontekste“.

Tai ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ trečiasis modulis.

Mokymų metu savo žiniomis dalijosi Aurelija Betingienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė ir Daiva Franckevičienė,

UAB Larinta Rinkodaros ir komunikacijos projektų vadovė, laisvai samdoma žurnalistė, skaitmeninės reklamos specialistė.

Prisidėkime prie šviesesnės vaikų bei paauglių ateities, pozityvesnės aplinkos ir artimesnio tarpusavio ryšio

Apie projektą

„Kartu mes galime“ – projektas, skirtas smurtą patyrusių vaikų ir paauglių psichinei sveikatai gerinti, įgyvendinamas vidutinėse ir mažose Lietuvos savivaldybėse 2021 – 2023 metais.

      Vaikas – jautrios psichikos asmenybė. Emocinis, psichologinis, fizinis smurtas, bendraamžių ir virtualios patyčios, grasinimai, diskriminacija, seksualinis priekabiavimas, nepriežiūra, smurtas matomas per TV ir internete – tai kelios trauminių patirčių rūšys, su kuriomis susiduria vaikai. Tokios patirtys jiems gali iššaukti ankstyvuosius potrauminio streso, depresijos, nerimo simptomus, kurie laikui bėgant gali virsti į didesnes neigiamas pasekmes – nuolatinę depresiją, destruktyvias mintis, delinkventinį elgesį, žalingus įpročius, prastą mokymosi ir gyvenimo kokybę.

       „Pasaulio sveikatos organizacijos“ duomenimis – kas antras vaikas ar paauglys per metus bent kartą patiria vienokio ar kitokio pobūdžio smurtą bei traumas. 

       Lietuvoje vis dar trūksta veiksmingos ankstyvosios ne medikamentinės pagalbos, skirtos smurtą ar traumas patyrusiems vaikams. Taip pat egzistuoja gėdos ir finansinis barjeras, tad ne visos aukos identifikuoja esančią problemą ir ieško profesionalios pagalbos.

       Projekto tikslas: mažinti ankstyvuosius potrauminio streso sindromo, nerimo bei depresijos simptomus, pasireiškiančius smurtą patyrusiems vaikams, taikant „CBITS“ (Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools) ir „Bounce Back“ metodikas.

       Metodikos turi tris pagrindinius tikslus:

 1. sumažinti ankstyvuosius depresijos ir nerimo simptomus, atsiradusius po trauminių patirčių;
 2. užkirsti kelią simptomų didėjimui ateityje;
 3. didinti bendraamžių ir tėvų paramą vaikui, patyrusiam smurtą ir/arba traumines patirtis.

       Šio Projekto įgyvendinimą Šilalės rajone inicijavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Elena Bartkienė. Jos pasiūlymui dalyvauti pritarė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos socialinė pedagogė Raminta Rudzinkovienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos socialinės pedagogės Rasa Jokūbauskaitė ir Irena Noreikienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos psichologė Eugenija Martinkienė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos socialinė pedagogė Lina Ivanauskaitė-Bertašienė ir Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Rumšienė.

     2022 m. vasario 15 d. pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su Projekto vykdytoju VšĮ „Gralio projektai“.

     Projekto specialistų mokymų pradžia – 2022 m. kovo mėn.

     Projektą finansuoja Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino fondai.

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Vasario 14 d. vyko Šilalės rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo kalbama apie 2022 metų Šilalės rajono mokinių  technologijos olimpiados organizavimą. Nutarta olimpiadą organizuoti 2022 m. kovo 10 d. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje.

Šilalės trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Vasario 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptarta edukacinės išvykos programa, analizuotos paskaitų temos  bei diskutuota dėl Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo

šventės, kuri planuojama Kaltinėnų kultūros namuose balandžio 19 d. 11.00 val.

Paskaita TAU klausytojams „Kartų skirtumai: kaip susikalbėti su anūku (e)?“

Vasario 10 d. Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kartų skirtumai: kaip susikalbėti su anūku (e)?“.  Lektorė paskaitos metu išnagrinėjo įvairias žmonių kartas, o ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujosioms  – Y ir Z kartoms. Buvo pateikiami tų kartų lūkesčiai, išskirtiniai elgsenos būdai, motyvacijos galimybės, komunikavimo formulės.