Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

2024 m. vasario 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo aptarta nauja kūrybinė skaitymo iššūkių veikla – iliustruotas eilėraštis ,,Bėgantys metai”. Veikla planuojama organizuoti Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje 2024 m. kovo 20 d.

„Agresijos prevencija ir valdymas

Siekiant stiprinti bendradarbiavimo kultūrą tarp specialiųjų pedagogų ir logopedų rajone bei aktyvinti gerosios patirties skaidą, vasario 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos vyr. specialioji pedagogė Nijolė Vaitkevičienė pristatė gerosios patirties renginį „Agresijos prevencija ir valdymas“. Tai IV modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių“.

Susitikimas su Šilalės policijos komisariato bendruomenės pareigūne

Vasario 7 d., trečiadienį, Žadeikių grupės trečiojo amžiaus universiteto klausytojai susitiko su Šilalės policijos komisariato bendruomenės pareigūne Vilma Maskoliūniene. Siekiant kurti saugesnę aplinką bei padėti asmenims nepakliūti į sukčiautojų pinkles, pareigūnė kalbėjo apie visuomenėje vyraujančius sukčiavimo būdus ir dalinosi patarimais, kaip išvengti sukčiautojų ir išlikti budriems saugant savo asmeninius duomenis. Susitikimo metu bendruomenės pareigūnė dalyviams papasakojo apie vis dar besidarbuojančių telefoninių sukčių gudrybes, prašė gyventojus būti atidesnius ir neatskleisti nepažįstamiems asmenims savo vardo, pavardės, asmens kodo ir konfidencialių elektroninės bankininkystės duomenų.

Pareigūnė papasakojo apie smurtą ir jo prevenciją, informavo, kur kreiptis įvykus smurtui artimoje aplinkoje.
Susitikimo metu pristatytas ir smurto orderis, įsigaliojęs nuo 2023 m. liepos 1 d., nukreiptas į greitą smurtą patiriančių apsaugą, kai smurtautojas pašalinamas iš nukentėjusio (ios) aplinkos.

Glaudus visuomenės ir policijos bendradarbiavimas padeda užkirsti kelią daromiems teisės pažeidimams, nusikalstamoms veikoms bei padeda spręsti gyventojams aktualias problemas, todėl bendruomenės pareigūnė ateityje planuoja lankytis ir kituose Šilalės trečiojo amžiaus universiteto grupėse.

Šilalės trečiojo amžiaus universiteto tarybos posėdis

Sausio 31 d., Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko Šilalės TAU tarybos posėdis.

Susitikimo metu aptarta dalyvauti Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacijos 2024-2025 metais įgyvendiname projekte – „Trečiojo amžiaus universitetas aktyvaus senėjimo akademija“, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto tikslas – savanoriškos pagalbos teikimo buvusiems trečiojo amžiaus universitetų žmonėms, kurie dėl sveikatos jau nebegali aktyviai dalyvauti TAU renginiuose. Kiekvienoje Šilalės TAU grupėje bus 3 savanoriai, kurie lankys du garbingo amžiaus buvusius TAU studentus. Daugiau informacijos apie projektą rasite https://www.tauasociacija.lt/2024-2025-m-nacionaline-tau-asociacija-igyvendins-projekta-treciojo-amziaus-universitetas-aktyvaus-senejimo-akademija

Šilalės trečiojo amžiaus universiteto studentų pavasario išvyka, kuri vyks balandžio 8-12 dienomis. Nutarta, kad ekskursiją organizuoti Lietuvoje aplankant vieną iš miestų (Kaunas, Joniškėlis, Anykščiai ar Zarasai). Lankytinas miestas bus aptartas grupėse.

Šilalės trečiojo amžiaus univeristeto mokslo metų užbaigimo šventė vyks balandžio 24 d. 10.00 val. Šilalės kultūros centre. Renginio metu bus rodomas spektaklis – komedija ,,Kas apsakys tas dzūkų linksmybes” (aktorės: Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė). Po reginio vyks arbatėlės popietė.

Organizuojamas steigti Šilalės trečiojo amžiaus universiteto choras. Grupėse, primininkai su studentais aptars choro poreikį ir norinčių dalyvių skaičių. Tikimės, kad Šilalės trečiojo amžiaus universiteto choro grupę turėsime naujais mokslo metais.

Pergalės šviesa

Paskaita TAU klausytojams „Kalba – Valstybės sargas…“

Sausio 22-26 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų ir Šiauduvos trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Kalba – Valstybės sargas…“. Paskaitos – kompozicijos kūrėja, monospektaklio atlikėja – Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė priminė žymius lietuvių tautinio atgimimo veikėjus, knygnešius, kalbos reikšmę kuriant tautinę valstybę. Literatūrinės – muzikinės kompozicijos metu lektorė perteikė visą lietuvių kalbos grožį ir išskirtinumą. Priminė pirmosios lietuviškos knygos atsiradimą, lietuvių raštijos kūrėjus ir jų indėlį į mūsų kalbos puoselėjimą. Tai Simonas Daukantas, Liudvikas Rėza, Motiejus Valančius, Frydrichas Kuršaitis, Kristijonas Donelaitis. Kalbininko Jono Jablonskio darbus kuriant kalbos pagrindus. Mūsų himno kūrėją Vincą Kudirką, Feliciją Bortkevičienę, knygnešių ir daugelį kitų prisidėjusių prie mūsų kalbos grožio ir jos išsaugojimo. Violeta Bakutienė teigia, kad kalba buvo ir yra mūsų lietuviškumo, valstybingumo išlikimo sertifikatas ir tai mūsų taikus ginklas, kuris privalo būti Valstybės sargu.

Kviečiame dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „MANO PRASMINGAS LAIKAS“

Kviečiame moksleivius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „MANO PRASMINGAS LAIKAS”. Pasitelkdami kūrybiškumą ir išmanumą, sukurkite trumpą (1-3 minučių) filmuką, kuriame parodykite prasmingas laiko praleidimo formas, atskleiskite mėgstamus pomėgius. Mokykloje išsirinkite geriausiai atrodančius filmukus ir pateikite juos Šilalės švietimo pagalbos tarnybai iki š. m. kovo 4 dienos. Geriausi filmukai, labiausiai atspindintys konkurso tikslus ir uždavinius, bus pristatomi baigiamojo konkurso renginio „Mano prasmingas laikas“ metu, Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje.

Smulkesnę informaciją rasite konkurso nuostatuose.

 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapas

Sausio 22 dieną Šilalės kultūros centre vyko 5–12 klasių Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapas. Konkurse dalyvavo devyni skaitovai. Vertinimo komisijos nariai džiaugėsi konkurso dalyvių nuoširdumu, meile literatūrai. Visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams įteiktos padėkos. Komisijos sprendimu Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokinys Raigardas Trimirkas (7 kl., mokytoja Asta Kinderienė), ir Šilalės r. Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinė Rugilė Noreikaitė (12 kl. mokytoja Jolanta Šmitienė) keliaus į regioninį skaitymo konkurso etapą.

Nuoširdžiai dėkojame mokiniams, juos ruošusiems mokytojams ir komisijos nariams.

Aukštųjų mokyklų mugė 2024

Sausio 18 d. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos I-IV g klasių mokiniai dalyvavo parodoje Lietuvos „Aukštųjų mokyklų mugė 2024“. Renginys prasidėjo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos forumu: „Ką svarbu žinoti esamiems ir būsimiems abiturientams?“. Gimnazistai  sužinojo apie tarpinių ir valstybinių brandos egzaminų tvarką, priėmimą į profesines ir aukštąsias mokyklas, karjeros planavimą. Renginių zonoje susipažino su vykdomomis programomis, mokymosi sąlygomis, praktinių mokymų dirbtuvėmis, DI perspektyvomis,  konsultavosi individualiai.

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Sausio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. Aptarta technologijų olimpiados rajoninio etapo vykdymo tvarka, laikas, priemonės.  Nutarta olimpiadą vykdyti 2024 m. kovo 28 d. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksando Stulginskio gimnazijoje. Olimpiadoje dalyvauja 7-12 klasių mokiniai.