Seminaras „Viešieji pirkimai:2023 m. pakeitimai“

Lapkričio 18  d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje  vyko seminaras „Viešieji pirkimai: 2023 m. pakeitimai “. Seminaro  tikslas – pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų pakeitimus, pirkimų centralizavimo keliamus iššūkius, praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus.

Seminaras „Grįžtamojo ryšio technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį mokymąsi“

Lapkričio 17  d. Kaltinėnų gimnazijos pedagogams vyko seminaras „Grįžtamojo ryšio technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį mokymąsi “. Tai trečiasis  modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pamoka nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo“. Šios programos tikslas – plėtoti mokytojų gebėjimus pamokoje, užtikrinti personalizuotą akademinių pasiekimų ir asmenybės ūgties dermę pasitelkiant savivaldžio mokymosi prieigas ugdant mokinių kompetencijas  pagal atnaujintas Bendrąsias programas.

Mokymosi siluetai

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto klausytojai sveikatingumo stovykloje ,,Sveikatingumas Senjorams“

Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto klausytojai (lapkričio 11 – 20 dienomis) dalyvauja dešimties dienų, sveikatingumo stovykloje, kurią organizuoja Palangos sveikatingumo centras.

Stovykloje dalyviai sportuoja, susipažįsta su skirtingomis ir įdomiomis edukacijomis. Profesionalių lektorių komanda aiškiai ir paprastai, remdamiesi ne tik teorija, bet ir praktiniais užsiėmimais padeda ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Savo jėgas, fizinę ištvermę dalyviai išbando šiaurietiškame ėjime, maudosi jūroje.

Sveikatos ugdymo stovykloje dalyviai ne tik turiningai ir smagiai leidžia laiką, bet įgyja naują požiūrį į unikalią sveiką gyvenseną ir pozityvumo užtaisą ilgam laikui.

Šiuo projektu siekiama įtraukti kuo daugiau vyresnio amžiaus dalyvių iš įvairių socialinių grupių, atveriant galimybę sveikatintis, ugdyti fizinį aktyvumą bei sveikus mitybos įpročius.

Projektą finansuoja LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Šilalės trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Lapkričio 15 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptarta Trečiojo amžiaus universiteto grupių kalėdinio susutikimo ir 10-ies metų TAU veiklos rajone jubiliejaus programa.

Paskaita TAU klausytojams „Mityba. Pigiausias ir tvariausias kelias gyvenimui be cukrinio diabeto ir širdies kraujagyslių ligų“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru lapkričio 9 d. organizavo Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojams paskaitą ,,Mityba. Pigiausias ir tvariausias kelias gyvenimui be cukrinio diabeto ir širdies kraujagyslių ligų“. Paskaitos metu lektorė pagilino visuomenės žinias apie sveiką mitybą. Išryškino sveikos mitybos aktualumą ir poveikį sveikatai, pateikė moksliškai pagrįstos informacijos apie mitybą, padėsiančią išvengti ankstyvo sergamumo ir mirtingumo nuo visuomenėje labiausiai paplitusių ligų. Suteikė praktinės informacijos saugiam mitybos gerinimui.

 

Paskaita TAU klausytojams „Sveikatos būklės gerinimas ir lėtinių ligų prevencija“

Lapkričio 7,8 ir 10 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Sveikatos būklės gerinimas ir lėtinių ligų prevencija“. Paskaitos metu lektorės pateikė sveikatos būklės gerinimo būdus, sveikatos būklės savistabos, kontrolės ir prevencijos priemones, kurios turi įtakos gyvenimo gerovei vyresniame amžiuje.

Dalyviai įvertinti gyvybinių rodiklių savistaba ir pateikta gyvybinių rodiklių analizė.

Mokymai ,,Pažeidžiamumo ir psichologinio atsparumo tema vadovo, specialisto ir pedagogo darbe“

Lapkričio 8 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko mokymai ,,Pažeidžiamumo ir psichologinio atsparumo tema vadovo, specialisto ir pedagogo darbe“. Tai antrasis modulis (trečioji dalis) iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklų darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimas“. Supervizijų pagalba dalyviai gilino žinias konkrečiuose probleminėse srityse, ieškojo sprendimų konkrečioms situacijoms spręsti.

Edukacinė išvyka „Saugios emocinės ugdymosi aplinkos kūrimas muzikos/meno mokyklose“

Lapkričio  4 d. Šilalės meno mokyklos pedagogai  vyko į edukacinę   išvyką „Saugios emocinės ugdymosi aplinkos kūrimas muzikos/meno mokyklose“. Tai ketvirtasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje“. Edukacinės išvykos metu po Jurbarko kraštą, pedagogai susipažino su čia gyvenusių žydų tradicijomis, aplankė įžymias vietas, pabuvojo Vinco Grybo memorialinio muziejaus kiemelyje ir Jurbarko dvaro parke. Dalyviai buvo pakviesti į „Košerinio maisto paslaptys“ ir „Sūrio džiazo“ edukacijas. Edukacijų metu skambėjo gyvai atliekamos dainos, giesmės hebrajų, jidiš kalbomis, susipažino su sūrio atsiradimo istorija, jų rūšimis ir gamybos technologijos niuansais. Geros emocijos ir bendrystė – neįkainuojama dovana, kurią dovanojo vienas kitam Šilalės meno mokyklos pedagogai.

Seminaras „Emocinės sveikatos stiprinimas, streso valdymas ir įveikos strategijos“

Lapkričio 3,4 d., Šilalės švietimo pagalbos tarnyba bendradarbiaudama su Šilalės visuomenės sveikatos biuru organizavo seminarus „Emocinės sveikatos stiprinimas, streso valdymas ir įveikos strategijos“. Tai pirmasis modulis  iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Socialinių emocinių įgūdžių stiprinimas bendruomenėse“ Šilalės Simono Gaudėšiaus  ir Kaltinėnų  Aleksandro Stulginskio gimnazijų pedagogams ir specialistams. Seminaro tikslas – pristatyti emocinės sveikatos svarbą, supažindinti su streso sąvoka, kilme ir poveikiu. Suteikti praktinių įgūdžių pristatant atsipalaidavimo technikas. Lapkričio 3 d. šio seminaro klausytojais buvo ir Šilalės socialinių paslaugų namų darbuotojai. Seminaro lektorė – medicinos psichologė Dovilė Navikienė.

Užsienio kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Lapkričio 3 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko užsienio kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė pristatė pranešimą „Kas  naujo užsienio kalbų bendrųjų programų projektuose?“  Pasitarimo metu aptartas  2022/2023 mokslo metų veiklos planas, pasiūlyta susitikimus organizuoti nuotoliniu būdu.

Edukacinė išvyka „Ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų vertinimo dermė“

Lapkričio  3 d. Šilalės ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai vyko į edukacinę   išvyką „Ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų vertinimo dermė“ . Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“. Norėdami plėtoti profesines kompetencijas, pasidalinti gerąja patirtimi apie mokinių  pažangos stebėjimą ir pasiektus rezultatus bei savo mokyklose patobulinti mokinių individualios pažangos stebėjimo sistemą, pavaduotojai apsilankė Jurbarko gimnazijoje, dalyvavo edukacijoje kūrybinėse dirbtuvėlėse.

Seminaras „D. Kolbo patirtinio mokymosi modelis“

Spalio  31 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytojams  ir specialistams vyko seminaras „D. Kolbo patirtinio mokymosi modelis“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patirtinio mokymosi modelio taikymas, rengiantis įgyvendinti atnaujintas programas“. Šios programos tikslas – supažindinti su D. Kolbo patirtinio mokymosi modeliu, šio modelio taikymo galimybėmis mokymo įstaigoje, ugdant mokinių kompetencijas  pagal atnaujintas programas.

Seminaras „Netradicinių kūrybinių sprendimų panaudojimas dailės ir technologijų pamokose“ 

Spalio  31 d. Šilalės rajono dailės  ir  technologijų mokytojams  vyko seminaras „Netradicinių kūrybinių sprendimų panaudojimas dailės ir technologijų pamokose“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Meninio bendradarbiavimo kultūros kūrimas dailės ir technologijų pamokose“. Šios programos tikslas – aktyvinti meninį bendradarbiavimą visuomenėje ir skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, mokytojų. Teikti savo gerosios, pažangiosios darbo patirties, naujovių bei idėjų pavyzdžius parodose ir kitose viešose erdvėse.

Seminaras „Darbuotojų, dirbančių su pažeidžiamų asmenų grupėmis, turimų vidinių asmenybės resursų paieška ir komandinio darbo svarba, siekiant bendrų  įstaigos tikslų“

Spalio 27 d. Tauragės vaikų reabilitacijos  centro – mokyklos „Pušelė” darbuotojams vyko seminaras „Darbuotojų, dirbančių su pažeidžiamų asmenų grupėmis, turimų vidinių asmenybės resursų paieška ir komandinio darbo svarba, siekiant bendrų įstaigos tikslų“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklos bendruomenės mokymasis: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu“. Seminaro tikslas – atskleisti darbuotojų, dirbančių su pažeidžiamų asmenų grupėmis, potencialą ir turimus resursus, reikalingus įstaigos bendrų tikslų įgyvendinimui.

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 25 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu buvo aptariamas veiklos planas 2022/2023 mokslo metams.

Mokymai ,,Pažeidžiamumo ir psichologinio atsparumo tema vadovo, specialisto ir pedagogo darbe“

Spalio 20 d. Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyko mokymai ,,Pažeidžiamumo ir psichologinio atsparumo tema vadovo, specialisto ir pedagogo darbe“. Tai antrasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklų darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimas“.  Supervizijų pagalba buvo stiprinama dalyvių įgūdžiai probleminėms situacijoms spręsti.

Paskaita TAU klausytojams „Prieskoninių augalų naudojimas valgių skaninimui ir sveikatos stiprinimui“

Spalio 18 ir 20 d. Kvėdarnos, Pajūrio, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Prieskoninių augalų naudojimas valgių skaninimui ir sveikatos stiprinimui“. Paskaitos metu lektorė supažindino su vaistažolių atpažinimu, rinkimu, paruošimu ir vartojimu. Informavo kaip stiprinti imunitetą: teisingai susidaryti ir laikytis savo sveikatos plano. Dalyviai paskaitos metu prisilietė prie įvairių vaistažolių, lietuviškų prieskonių gamybos bei patys gamino prieskoninę druską.

Viešieji pirkimai: 2023 m. pasikeitimai

Lapkričio 18 d. 10.00 val. Šilalės Švietimo pagalbos tarnyboje vyks viešųjų pirkimų Seminaras (6 akad. val.) („gyvas“)  „Viešieji pirkimai: 2023 m. pasikeitimai“.

Turinys. Seminaro tikslas pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų pasikeitimus, pirkimų centralizavimo keliamus iššūkius, praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reikėtų daryti.

Lektorius – Tomas Vasiliauskas, UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas

REGISTRACIJA internetu http://www.pokyciuvaldymas.lt/produktas/2023-m-pasikeitimai/

(Pasirinkti seminaro datą „2022-11-18 Šilalė“ ir suvesti nuolaidos kodą „šilalė“, tuomet dalyviams bus kaina 80 Eur )

Daugiau apie šį seminarą skaitykite čia.

Paskaita TAU klausytojams „Vaistažolių nauda senjorų sveikatai“

Spalio 17 ir 19 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės ir Žadeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Vaistažolių nauda senjorų sveikatai“. Paskaitos metu lektorius supažindino su Lietuvoje augančiais maistiniais ir vaistiniais augalais, kurie gali sustiprinti senjorų sveikatą. Pateikė pavyzdžių, kaip pasigaminti Lietuviškų prieskonių iš šalia mūsų augančių prieskoninių augalų.