Logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas

Spalio 7d.  Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarime dalyvavo ir  Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Buvo diskutuojama apie tai, kiek trūksta mokyklose švietimo pagalbos specialistų, kiek vaikų laukia specialistų  pagalbos. Pristatytos ateinančių metų veiklos , į kurias bus įtraukiami SUP turintys mokiniai. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai, 2021-2022 mokslų metų veiklos planas.