Nuotolinė konsultacija kompetencijos matematinio ugdymo bendrojoje programoje

Balandžio 20 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Konsultacijos metu analizuotos „Kompetencijos matematinio ugdymo bendrojoje programoje”. Buvo nagrinėjama, kaip vaikai vartoja matematinę kalbą, sprendžia užduotis pamokų metu. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo kompetencijų tobulinimui matematikos pamokose.