Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų mokslo metų pabaiga – naujų veiklų pradžia

Šilalės trečiojo amžiaus universitetas š. m. balandžio 27 d. paskelbė mokslo metų pabaigą. Džiugu, kad po pandemijos drauge Kaltinėnų kultūros namuose apžvelgėme nuveiktus darbus. 

Į šventę susirinkusius universiteto klausytojus su mokslo metų pabaiga pasveikino Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė, Kaltinėnų seniūnas Antanas Bartašius.  LR Seimo nario Jono Gudausko padėkos raštai įteikti Trečiojo amžiaus universiteto tarybos pirmininkei Birutei Dačkauskienei bei narėms – Irenai Pundinienei, Genovaitei Grunovienei, Virginijai Urbonienei, Lolitai Šiaudvytienei, Kristinai Dambrauskienei, Daliai Sofijai Ruzgienei, Daliai Petkevičienei ir Kristinai Mizgirienei.

Šilalės rajono savivaldybėje Trečiojo amžiaus universitetas veikia nuo 2012 metų. Jo veiklą koordinuoja Šilalės švietimo pagalbos tarnyba. Universiteto veikla vykdoma 8 rajono seniūnijose: Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų. Du  kartus per mėnesį vyksta užsiėmimai savivaldybės teikiamose patalpose: seniūnijose, kultūros namuose, švietimo pagalbos tarnyboje.

Universiteto veikloje dalyvauja 228 klausytojai. Praėjusiais mokslo metais klausytojams organizuota 96 paskaitos, 2 edukacinės išvykos į Šiaulius ir Panevėžį. Didžioji dalis lektorių yra iš didžiųjų Lietuvos miestų. Lektorių profesijos skirtingos: paskaitas vesti atvyksta aktoriai, rašytojai, psichologai, chirologai, universitetų įvairių profesijų dėstytojai, sveikos gyvensenos propaguotojai, vaistininkai, žolininkai ir t.t.

Mokslo metų pabaigos šventę dainomis papuošė Šilalės kultūros centro moterų kolektyvas ,,Aitra“.

Trečiojo amžiaus universitetas, kurio tikslas skatinti šalies gyventojus mokytis visą gyvenimą, bendrauti ir bendradarbiauti  įvairaus amžiaus žmonių grupėms, padeda mažinti socialinę pagyvenusių žmonių atskirtį, sudaro sąlygas įvairaus amžiaus tarpsnių gyventojams socialiai atsakingai gyventi ir rasti prasmę kasdienybėje.

Kviečiame visus aktyvius, pilietiškus, žingeidžius senjorus mesti iššūkį senatvei ir jungtis į šią veiklą naujais mokslo metais nuo 2022 m. spalio 1 d. Norintys įsilieti į TAU gretas galite kreiptis į Šilalės švietimo pagalbos tarnybą.