Mokyklos bendravimo pokyčius skatinančių įgūdžių tobulinimo svarba, stiprinant ugdymo įstaigos sėkmingą bendradarbiavimą

Balandžio 21 d. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko seminaras „Mokyklos bendravimo pokyčius skatinančių įgūdžių tobulinimo svarba, stiprinant ugdymo įstaigos sėkmingą bendradarbiavimą“.

Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Bendradarbiaujanti visuomenė – geros mokyklos prielaida“. Susitikimo metu buvo kalbama apie bendradarbiavimo svarbą mokyklos kontekste. Bendradarbiavimas tampa esmine ir veiksmingiausia prielaida, gerinant atskirų ugdymo institucijos individų ar jų grupių tarpusavio sąveiką. Siekiant sėkmingo ir efektyvaus švietimo organizacijos tikslų įgyvendinimobūtinas ne tik visų bendruomenės narių aktyvus dalyvavimas, tačiau ir teigiamas jų požiūris į tarpusavio bendradarbiavimą.