Dailės ir technologijų mokytojų paroda „Ekologiško meno idėjos įgyvendinimas ir pateikimas urbanistinėje aplinkoje“

Šilalės rajono dailės ir technologijų mokytojai, įgyvendindami ilgalaikės (40 akad. val.) kvalifikacijos tobulinimo programos „Naujų ir tradicinių antrinių žaliavų taikymas bei ekologijos nuostatų kūrimas ugdymo procese“ antrąjį modulį „Ekologiško meno idėjos įgyvendinimas ir pateikimas urbanistinėje aplinkoje“, surengė parodą prie švietimo pagalbos tarnybos pastato. Šios programos tikslas sujungti du metodinius būrelius bendrai veiklai, kurios metu pasitelkiant naujas technologijas, meną, urbanistiką ir antrinių žaliavų panaudojimą, būtų ne tik edukuojama visuomenė rūšiuoti, bet ir skatinama kūrybiškai pažvelgti į visa tai, kas jau seniai turėjo atsidurti konteineryje ar sąvartyne.