Konferencija „Visuomenės nuostatų kūrimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdyme organizuojant vaiko sąveiką su aplinka”

Gruodžio 10 d. vyko ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos galimybės ir efektyvumo raiškos ypatumai“ antrasis modulis – nuotolinė konferencija ,,Visuomenės nuostatų kūrimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdyme organizuojant vaiko sąveiką su aplinka”. Renginio metu Sandra Vaičikauskienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Inga Kononovienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos vyriausioji specialioji pedagogė skaitė pranešimą „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo galimybės Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“; prof. dr. Albinas Bagdonas, Vilniaus universiteto afiliuotas profesorius, skaitė pranešimą ,,Vaikų neuroįvairovė ir smegenų veikimo principais grįstas (specialusis) ugdymas“; Andrius Navickas, Lietuvos Respublikos Seimo narys skaitė pranešimą „Ar yra žmonių, kurie neturi specialiųjų poreikių? Mokyklos misija skirtybių pasaulyje”; kunigas, pranciškonų vienuolis Sigitas Benediktas Jurčys analizavo autistiško vaiko ir jo šeimos integravimo į Bažnytinę bendruomenę galimybės. Renginio pabaigoje Aldona Pipirienė, Šilalės suaugusių mokyklos vyr. specialioji pedagogė – logopedė, ir Indrė Lukoševičienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pristatė kūrybinę veiklą su specialiųjų poreikių vaikais „Meninės priemonės ir veiksmai, padedantys įprasminti jausmus vaiko ugdymo procese“. Už iniciatyvą prisidedant organizuoti konferenciją, oreantuotą į specialiųjų poreikių vaikus, dėkojame seimo nariui Jonui Gudauskui.