Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Gruodžio 29 d. vyko ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Jo metu buvo aptariama praėjusių metų veikla bei analizuojamas   2021-2022 mokslo metų veiklos planas.Naujai išrinkta metodinio būrelio pirmininkė  Sonata Petrauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.