„Draugystės tiltas Vilniaus MČTAU – Tauragės TAU – Šilalės TAU”

Liepos 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko pasitarimas dėl projekto „Draugystės tiltas Vilniaus MČTAU – Tauragės TAU – Šilalės TAU“ įgyvendinimo. Pasitarime dalyvavo Vilniaus MČTAU Turizmo fakulteto dekanė Teodora Dilkienė ir prodekanė Albina Varanauskienė. Aptartas konferencijos, skirtos Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo studijoms, įgyvendinimo galimybės, numatytos veiklos, kurios vyks Šilalės rajone.

Patyriminė stovykla: mokymasis iš kitų ir su savais

Nemažai organizacijų ir kitų įstaigų siūlo prasmingą vaikų užimtumą – vasaros stovyklas, tačiau pastebima, kad jų, orientuotų į inkliuzinį ugdymą ir komandinę pagalbą mokiniui, labai mažai. Todėl Šilalės švietimo pagalbos tarnyba trečius metus iš eilės inicijuoja patyriminę vaikų vasaros stovyklą „Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk“, kurią dalinai finansuoja Šilalės rajono savivaldybė.

Stovykla vyko birželio 26-30 dienomis. Joje dalyvavo Šilalės rajono vaikai nuo 7 iki 10 metų. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas emociniam intelektui lavinti, įvairiems patyriminiams užsiėmimams. Siekėme skatinti pozityvų mąstymą, kūrybiškumą, plėtoti socialinę kompetenciją, sudarėme visas sąlygas vaikų saviraiškai atsiskleisti.

Stovyklautojai dalyvavo orientaciniame žaidime ,,Miško lobiai“ Šilalės miesto pušyne, edukaciniuose užsiėmimuose ,,Muiliuko gamyba“ ir ,,Susikurk ledų pasaką“. Daug naujų potyrių suteikė edukacinė išvyka ,,Pažintis su alpakomis“, kurios metu vyko terapija su alpakomis. Vaikams šios terapijos metu pastebėti teigiami pokyčiai – sumažėjo nerimas, mažėjo socialinė atskirtis. Vaikai, kuriems sunkiau reikšti jausmus, bendraudami su gyvūnais galėjo be žodžių parodyti, ką jaučia. Tai padėjo atsipalaiduoti psichologiškai, skatino ir motyvavo atlikti rodomus pratimus, atsikratyti baimių, padėjo susikoncentruoti, išmokė bendrauti. Edukacija su šiais gyvūnais gerino kognityvines funkcijas, darė mokymosi procesą efektyvesniu. Stovyklautojai taip pat lankėsi ,,Paulikų levandų idilė” ūkyje, virtualios realybės arenoje ,,Pažintis su virtualia realybe” ir aplankė Padievaičio piliakalnį. Stovyklos metu vyko edukacija eksperimentinis menas, psichologiniai užsiėmimai, kurie vedė savęs pažinimo link. Netradicinės meninės veiklos leido vaikams eksperimentuoti, atrasti kūrybos džiaugsmą, kuris yra paremtas pačiu procesu, jausmų išraiška. Priemonių atradimai ir išbandymai leido vaikams įgyti patirties su spalvų liejyba bei spalvų virsmu, kuris įgalino atrasti netikėtų kūrybinių galių. Taip pat vaikai dalyvavo psichologinėse užduotyse: „Vardų epitetai“; „Juoko praktika“; „Pasiekimo motyvacijos ugdymas“; „Pasitikėjimo veikla“; „Dėkingumo voratinklis“. Penktąją dieną vyko stovyklos uždarymo renginys, kuriame edukacijas vedė ,,Baltasis lokys”, kuris surengė viktoriną, pūtė šlykštuko (slaimo) ledkalnius, muilo burbulus ir atliko eksperimentus su sausu Arkties ledu. Smagi veikla kiekvienam, kurios metu sužadinamas smalsumas, mąstymas, kūrybiškumas. Jų nauda – mokymasis per patirtį.

Džiugu, kad stovyklos uždarymo renginyje dalyvavo vaikų tėveliai, Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Barkus, rėmėjai ir partneriai.

Siekėme, kad stovyklos dalyviai po įvairių užsiėmimų gebėtų atskirti pozityvų mąstymą nuo negatyvaus, neigiamas mintis paversti teigiamomis, atkreiptų dėmesį į savo gerąsias savybes, atrastų būdus gerinti pasitikėjimą savimi, ugdytų socialinius įgūdžius, gebėtų spręsti ne tik emocines, bet ir kasdienes problemas.

Tikime, kad kiekvienas stovyklos dalyvis išgyveno įvairiausius potyrius, jausmus ir emocijas bei pasiėmė iš stovyklos veiklų tai, kas jam buvo artimiausia.

Už galimybę sėkmingai įvykdyti projektą dėkojame tėveliams, Šilalės rajono savivaldybei, Šilalės kultūros centrui, rėmėjams: LR Seimo nariui Jonui Gudauskui, varlė.lt direktoriui Dainiui Bergeliui, Giedriaus Šimkaus ūkiui, kavinėms ,,Juodasis serbentas” ir ,,Provincija“, medicinos klinikai ,,Andoka“, grožio ir mokymo studijos D.lux savininkei Daivai Adomavičienei, reabilitacijos ir grožio centro ,,Aurum“ įkūrėjai Zitai Gudauskienei, UAB ,,JAS“ ir UAB ,,Vikteras“, Šilalės r. savivladybės tarybos narėms: Rimai Norvilienei ir Erikai Gargasei bei savanoriams: Miglei Vaitkevičiūtei, Matui Kasparavičiui ir Justei Stulgaitei.

Susitikimas su Kelmės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvu

Birželio 21 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys ,,Edukacinių erdvių pritaikymas ugdymo procese panaudojant istorinį paveldą ir bendradarbiavimo dermę“ kurio dalyviai Kelmės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialistai supažindino kolegas su savo darbo vietomis, metodinėmis priemonėmis. Vėliau svečiai buvo pakviesti prie kavos puodelio apvaliojo stalo diskusijai. Apvaliojo stalo diskusijoje Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė pristatė tarnybą, papasakojo apie vykdomas veiklas, pasidalijo gerąja patirtimi. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, diskutuota aktualiais klausimais. Po susitikimo dalyviai vyko į Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejų, kuriame susipažino su Šilalės krašto istorija, dalyvavo kulinarinio paveldo Šilalės krašte edukacijoje.

Dėkojame kolegoms iš Kelmės, nes tokie susitikimai leidžia geriau pažinti kolegų darbą, skatina tobulėti.

Karjeros specialistų  metodinio būrelio pasitarimas

Birželio 19 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko  karjeros specialistų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame kolegės pasidalijo gerąja patirtimi bei aptarė veiklos planą kitiems mokslo metams.

Socialinių pedagogų ir psichologų metodinio būrelio pasitarimas

2023 m. birželio 15 d. Šilalės r. ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ir psichologai rinkosi į metodinį pasitarimą, kuriame buvo pasidalinta gerąja patirtimi bei aptartas veiklos planas kitiems metams.

Seminaras „K“ ir „O“ = Kūrybiško mąstymo ir sprendimų galimybės, kai „Š“ – šablonas, „O“ – originalumas“

Birželio 14 d. Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojai dalyvavo seminare „K“ ir „O“ = Kūrybiško mąstymo ir sprendimų galimybės, kai „Š“ – šablonas, „O“ – originalumas“.  Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo modelio, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas“. Buvo kalbama kaip kūrybiškas problemos sprendimas yra tiesiogiai priklausomas nuo užduoties supratimo ir jos pateikimo.

Projektas „Empowering girls for the future of jobs“

Birželio 12  d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai  susitiko su „Empowering girls for the future of jobs“ projekto atstove Irma Matone, duomenų inžiniere.  Ji pristatė iniciatyvą „Pakelk savo ranką“, kurios tikslas – supažindinti su dar įvairesnėmis profesijomis, paskatinti nebijoti jų rinktis. Susitikime mokinių smalsumą žadino lektorės pasakojimas apie karjeros kelią, ypač, kad dabartinis jos darbas susijęs su duomenų inžinerija, naujomis technologijomis ir verslo sričių galimybėmis. Akcentavo, kad nėra „vyriškų“ ir  „moteriškų“ profesijų, kad visi  mokiniai turi vienodas pasirinkimo galimybes, tik reikia pasitikėti savimi ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Karjeros specialistė
Danutė Jakštienė

Seminaras „Netradicinės technikos panaudojimas dailės pamokose”

Birželio 8 d. Šilalės rajono dailės mokytojai dalyvavo seminare „Netradicinės technikos panaudojimas dailės pamokose”.  Tai paskutinis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kūrybinės ir meninės raiškos tobulinimas meninio ugdymo procese“. Susitikimo metu buvo galima pamatyti  dviejų meno rūšių: tapyba ir grafika „draugystę“ vienu metu bei ekologinės priemonės (kiaušio trynio) pritaikymas meninėje veikloje.

Mokymai „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“

2023 m. birželio 7 d., Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vyko mokymai „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“. Mokymus vedė profesinės sveikatos specialistė Jolanta Birbalienė.

Mokymų tikslas – atskleisti dažniausias bendravimo, emocinių sunkumų ir mobingo darbe priežastis bei pagalbos sau ir kitiems galimybes.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba birželio 1-ąją Tarptautinę vaikų gynimo dieną paminėjo dalyvaudami renginyje „Alisa stebuklų šalyje“ prie Šilalės kultūros centro. Vaikai dalyvavo veikloje „Eksperimentinis menas vandenyje“. Ši veikla paremta jausmų išraiška, priemonių įvairove vandenyje leido vaikams įgyti patirties liejant spalvas.

Tarptautines vaikų gynimo dienos minėjimas Šilalės suaugusiųjų mokykloje

Birželio 1-oji Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šią gražią šventę paminėjome Šilalės suaugusiųjų mokykloje kartu su specialiųjų klasių mokiniais. Mokiniai dalyvavo veikloje „Liejame spalvas“, kurios metu liejo spalvas bei turėjo galimybę pasidžiaugti piešinėliais ant veidukų ir rankų.

Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“

Gegužės 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotolinį seminarą ,,Problemų sprendimo gebėjimų ugdymo metodika ir jos išbandymas“. Tai jau paskutinis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“. Mokytojams buvo aktualu įsigilinti į esminius programos pokyčius, apmąstyti ir patobulinti kompetencijas, kurių prireiks sėkmingam bendrosios ugdymo programos įgyvendinimui. Šia mokymų programa buvo siekiama sustiprinti pradinių klasių mokytojų matematines, didaktines ir vertinimo kompetencijas, būtinas įgyvendinant atnaujintą matematikos programą pradinėse klasėse.

Seminaras „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“

2023 m. gegužės 25 d., Šilalės rajono savivaldybės darbuotojai dalyvavo seminare „Mobingas: pasilikti negalima išeiti (,)?“. Mokymų tikslas – atskleisti dažniausias bendravimo, emocinių sunkumų ir mobingo darbe priežastis bei pagalbos sau ir kitiems galimybes.

Mokymai „Tauragės apskrities kultūros darbuotojų bei solinio-vokalinio žanro atlikėjų mokymai“

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Upynos kultūros namuose vyko mokymai „Tauragės apskrities kultūros darbuotojų bei solinio-vokalinio žanro atlikėjų mokymai“, kurie skirti Tauragės apskrities kultūros darbuotojams. Mokymai susideda iš dviejų dalių: pirmoji dalis vyko 2023 m. balandžio 19 d. „Tinkamas balso aparato parengimas koncertui“. Susitikime savo praktine patirtimi scenoje ir teorinėmis solinio dainavimo žiniomis dalinosi docentas, muzikos atlikėjas, kompozitorius, knygų autorius – Steponas Januška;

antroji mokymų dalis vyko 2023 m. gegužės 23 d. „Balso formavimas ir mikrofono valdymo ypatumai“, lektorė – kompozitorė, atlikėja, konkursų laureatė, televizijos projektų dalyvė, muzikos pedagogė, muzikos leidinių autorė Laura Remeikienė.

Paroda „Skaitykite, pasiimkite, pasėkite širdin, dalinkitės”

Ar investicija į kūrybiškumą nuo vaikystės iki garbaus amžiaus yra mūsų visų pažangos variklis? Ar mokytojas gali būti kūrybiško piliečio puoselėtojas ir pats ne tik turėti, bet ir skleisti savo kūrybiškumo galias? Tokie klausimai iškyla kaskart, kai Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje yra eksponuojama nauja mokinių darbų paroda. Tarnyba, skatindama mokinių ir mokytojų meninę, kūrybinę veiklą, siūlo apsilankyti ir susipažinti su Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos lietuvių kalbos ir dailės integruoto projekto „Skaitykite, pasiimkite, pasėkite širdin, dalinkitės” darbų ekspozicija. Projekto vykdytojos : dailės mokytoja metodininkė Daiva Urniežienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Valerija Markvat – Ežerinskė.

Seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“

Gegužės 16 d. Kvėdarnos parapijos senelių globos namuose vyko seminaras „Streso įveikos strategijos. Nerimo mažinimo prevencija“. Tikslas – suteikti žinių apie streso kilmę, psichologinį streso mechanizmą, streso suvaldymo procesus ir sau priimtinų metodikų pasirinkimą bei jų praktinį patyrimą.

Gerosios patirties renginys „Kolega kolegai“ 

Šilalės rajono specialiųjų pedagogų-logopedų metodinis būrelis turi gražias keitimosi gerąja patirtimi tradicijas – kiekvienais metais pasikviečia kolegas į atviras pamokas, veiklas ir renginius. Gegužės 15 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos specialioji pedagogė Inga Kononovienė ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė/tiflopedagogė Nijolė Vaitkevičienė įgyvendino ilgalaikės programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams,  turintiems specialiųjų poreikių“ penktąjį modulį „Kolega kolegai“ ir jo metu pristatė pranešimą „Aklo mokinio kasdienybės iššūkis“.

Susitikimo metu buvo kalbama apie aklų ir silpnaregių mokinių asmeninės pažangos vertinimą ir įsivertinimą, ugdymo institucijų mokytojų, specialistų ir tiflopedagogo bendradarbiavimą. Pristatyta specialistų veikla ir kokia yra teikiama pagalba mokiniams turintiems regos sutrikimus ir kompleksinę negalią bendrojo lavinimo mokykloje.