Šilalės rajono trečiojo amžiaus universiteto tarybos susirinkimas

Rugsėjo 6 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko TAU tarybos susirinkimas. Susitikimo metu buvo aptartos 2021-2022 mokslo metų  veiklos.

Vyko TAU tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Tarybos pirmininke išrinkta Birutė Dačkauskienė, Trečiojo amžiaus universiteto Šilalės grupės klausytoja,  o sekretore – Dalia Petkevičienė, Trečiojo amžiaus universiteto Upynos grupės pirmininkė.

Seminaras „Darbuotojų psichologinio atsparumo didinimas dirbant su vaikais ir paaugliais“

Rugsėjo 2 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Darbuotojų psichologinio atsparumo didinimas dirbant su vaikais ir paaugliais“. Dalyviams buvo padedama atpažinti ne tik universalinius veiksnius, kurie sukelia stresą darbe, konfliktines situacijas, bet ir individualius veiksnius, kurie gali daryti įtaką asmens patiriamam streso lygiui. Geresnis atpažinimas leidžia geriau suvokti, ką kiekvienam reikia keisti. Didelis dėmesys buvo skiriamas psichologinio dalyvių atsparumo didinimui, ugdomas psichologinis dalyvių atsparumas stresą keliančioms situacijoms.

Mokslo ir žinių diena

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms eiti.

ATRANKOS SKELBIMAS

Paskelbta 2021-08-30

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas: psichologas.

Pareigybės lygis – A1.

Darbo krūvis: 1,0 etato.

Atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir kvalifikacijos.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 Reikalavimai pretendentams:

 • psichologinės magistro studijos;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
 • informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje; reikiamų teisės aktų išmanymas.

Privalumai:

 • gebėjimas dirbti su diagnostinėmis metodikomis (WISC-III-LT, DISC ir panašiomis);
 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2021 m. rugsėjo 2 d.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 • Pateikti asmeniškai adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriui.
 • Siųsti elektroniniu paštu: jankauskiene@silsviet.lt

Pretendentų atranka:

 • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį, apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.
 • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 449 700 88.

Konferencija ,,Pozityvių emocijų ir psichologinio atsparumo svarba ugdymo proceso kokybei“

Rugpjūčio 27 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko konferencija „Pozityvių emocijų ir psichologinio atsparumo svarba ugdymo proceso kokybei“. Tai akredituotos ilgalaikės programos (40 akad. val.) ,,Emocinio intelekto lavinimo reikšmė ugdymo proceso tobulinimui“ pirmasis modulis. Joje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Sveikinimo žodį tarė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Lineta Dargienė. Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė supažindino su pagrindinėmis 2021-2022 mokslo metų naujovėmis. Lektorė mokymo metu dalyviams suteikė žinių apie psichologinio atsparumo, asmeninio motyvavimo šaltinius atskleidžiant stipriąsias puses ir trikdžius. Pateikė žinių apie poreikius, motyvacijos stiprinimo būdus.

Praktikumas ,,Kas iš to?“

Rugpjūčio 26 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ penktas modulis „Kas iš to?“. Praktikumo metu lektorės aptarė inovacijų taikymo kasdienėje darbo aplinkoje naudą. Dalyviai pasidalino savo atradimais, sėkmės istorijomis, patirtimi. Pateikė siūlymus, kaip pritaikyti skaitmeninius kūrybinius įrankius dinamiškoje savo darbo ir mokymosi erdvėje.

Seminaras „Bendravimas su mokiniais video formatu? Kodėl gi ne“

Rugpjūčio 26 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“ ketvirtas modulis „Bendravimas su mokiniais video formatu? Kodėl gi ne“. Seminaro metu lektorės aptarė, kaip ir kokią informaciją greičiausiai įsisavina šiuolaikinis mokinys. Diskutuota apie savarankiškų darbų įgyvendinimą auditorijoje, atlikta klaidų bei sėkmės pavyzdžių analizė.

Konferencija

Dailės metodinio būrelio paroda „Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“ ekspozicija po atviru dangumi

Rugpjūčio 7 d. rajono dailės metodinio būrelio paroda „Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“ buvo eksponuojama Šilalės miesto šventės metu. Durų ekspozicija spalvingai pasitiko smalsuolius ir visus atvykusius svečius. Atgimusias duris buvo galima apžiūrėti iš abiejų pusių, nes kiekvienoje pusėje skirtingas atvaizdas pasakoja apie skirtingą vasaros, žolės, gėlės, saulės, vėjo pajutimą ir skonį per spalvą bei formą. Labai džiaugiamės iniciatyviais, pozityviais ir be galo kūrybingais rajono dailės mokytojais, kurie nesudvejodami leidosi į meninius švietimo pagalbos tarnybos sumanymus. Paroda dar kurį laiką bus eksponuojama po atviru dangumi prie tarnybos pastato, kas dar neturėjote galimybės pamatyti, užsukite.

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk” meninės dalies vaikų darbų paroda

Rugpjūčio 7 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos organizuotos vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk” meninės dalies vaikų darbų paroda buvo eksponuojama Šilalės miesto šventės metu. Čia buvo galima išvysti mažų žmonių dideles istorijas, nugulusias ant vienos plokštumos, tam, kad sukurtumėme meninę pasaką.

Tarptautinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“

Liepos 19-23 dienomis vyko Tarptautinė etnokultūrinė stovykla „Etnokultūros kūrybinės dirbtuvės“, skirta Marijos Gimbutienės metams paminėti. Stovyklos, kurioje įsikūrė 150 jaunuolių, vadovų, tautodailininkų, edukacinių programų vadovų, lektorių, savanoriųtikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes per mokinių vasaros atostogas, įtraukiant juos į aktyvią etnokultūrinę veiklą, didinančią vaikų ir jaunimo pozityviosios socializacijos veiklų įvairovę, kokybę ir plėtrą, kūrybinio potencialo sklaidą.

Kad stovyklautojai puikiai praleido laiką ir įgijo daug naudingų žinių, įsitikino visi, kurie liepos 22 d. atvyko į jaunimo darbų parodą, klausėsi jų koncerto.

Stovyklos organizatoriai Šilalės rajono kultūros centras ir VšĮ „Etnoklubas“. Vieni iš stovyklos parnerių – Šilalės švietimo pagalbos tarnyba.

Pristatyta Geros savijautos programa

Liepos 20 d. vyko nuotolinė Geros savijautos programos konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja. Konsultacijas metu pateikta informacija nuo rugsėjo mėnesio šalies mokyklose startuos Geros savijautos programos įgyvendinimo programos, kurių keliami uždaviniai – socialinių emocinių įgūdžių lavinimas, grupinis psichologinis konsultavimas, bendradarbiavimas bei darbas komandoje įgūdžių, nusiraminimo, relaksacijos ir streso valdymo technikos mokymai. 

Programa veiks panašiu principu, kaip jau ne vienerius metus mokyklose naudojamas „Kultūros pasas“ – kai mokyklos iš atrinktų, tam tikrus reikalavimus atitinkančių paslaugų teikėjų sąrašo renkasi sau aktualias paslaugas.

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykla “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk”

2021 m. birželio 28 d. startavo Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykla “Pažink, pamatyk, sužinok ir kitam pasakyk”. Stovyklos atidarymo dieną pradėjome nuotaikingu susipažinimu, saugių taisyklių kūrimu bei ekskursijomis į Šilalės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biurą bei veterinarijos gydyklą UAB „Laimingas ūsas“. Antros dienos metu dalyviai turėjo galimybę aplankyti Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalioną bei pasinerti į pasakojimus apie karines misijas , žaidimus ir nuotykius su draugais. Trečią stovyklos dieną pasitikome energingai. Vaikai Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje virtualiai susipažino su mūsų rajonu „Virtualus Šilalės gidas: kultūra ir istorija“ ir „Nori pažinti ir atrasti? Keliauk!”. Taip pat domėjosi interaktyviomis edukacinėmis erdvėmis Šilalės viešojoje bibliotekoje. Ketvirtoji diena buvo skirta menui. Naujų formų ir spalvų paieškos bei netikėti atradimai skatino vaikų smalsumą ir domėjimąsi kūrybine veikla. Spalvinė grafika leido vaikams kurti individualias istorijas bendroje plokštumoje bei ieškoti vandens pėdsakų popieriaus lape.

Stovyklos uždarymo proga buvo surengtos žaidynės Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje. Varžėsi estafetėse, orientacinėse varžybose, kurias padėjo organizuoti Atviro jaunimo centro „Pulsas” darbuotojai. Stovyklautojus aplankė Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė gydytoja Birutė Žirlienė, kuri padovanojo Lietuvos valstybės istorinę herbinę vėliavą bei individualias dovanas kiekvienam mokiniui. Stovyklos uždarymo metu Švietimo pagalbos tarnybos direktorė įteikė padėkas ir palinkėjo turiningos likusios vasaros.

Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų įtaka ugdymo proceso tobulinimui“

Birželio 30 d. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Edukacinių aplinkų įtaka ugdymo proceso tobulinimui“. Dalyviai aplankė atviras, informacines ir sociokultūrines erdves Nidos krašte bei lankėsi Neringos meno mokyklos aplinkoje, kurioje apžiūrėjo meno darbų ekspoziciją. Domėjosi šios mokyklos edukacinėmis erdvėmis, pasisėmė idėjų naujoms veikloms.

Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų kaita, siekiant gilinti sveikatos raštingumo žinias“

Birželio 29 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Edukacinių aplinkų kaita, siekiant gilinti sveikatos raštingumo žinias“. Dalyviai susipažino su Nidos krašto istoriniu ir kultūriniu paveldu, sužinojo, kaip galima tikslingai tobulinti ugdymo procesą, išnaudojant dalykinės integracijos galimybes. Šiuolaikinis ugdymas yra neatsiejamas nuo poreikio susieti mokymą su sveikos gyvensenos propagavimu. Dalyvavimas edukacinėje programoje praplėtė pedagogų akiratį, padėjo formuoti naujovišką požiūrį į šiuolaikinės mokyklos ugdymo turinio formavimą, kas, tikėtina, turės teigiamą poveikį mokinių ugdymui.

Edukacinė išvyka „Ugdymo proceso organizavimas prisitaikant prie skirtingų mokinių gebėjimų ir poreikių“

Birželio 22 d. specialieji pedagogai, logopedai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,, Ugdymo proceso organizavimas prisitaikant prie skirtingų mokinių gebėjimų ir poreikių“.

Dalyviai susipažino su specialiojo ugdymo sistema Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“. Stebėjo, kaip mokyti mokinius individualizuojant  ugdymą, taikant aktyvaus, patrauklaus, patirtinio mokymosi metodus ir  formas.

Pleneras „ Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“

Sakoma, kad žmogus gimsta tą akimirką, kai tai, kas tebuvo tik virtualiai regima motinos kūno gelmėje, tuo pat metu pasidaro regima ir mums ir sau. Tapytojo regėjimas – tai nuolatinis gimimas. Menininkas, dailininkas stebėdamas ir analizuodamas aplinką, gamtą, peizažą, savo regėjimu pamato tuos dalykus, kurių paprastas žmogus tiesiog nepastebi, gal jam neatrodo reikšmingi ir patraukiantys dėmesį. Genialu tai, kad meno žmogus, teptuko ir spalvų mostais atskleidžia tai, ką regi jo akys, ką suvokia jo pasąmonė. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Indrė Lukoševičienė ėmėsi iniciatyvos suburti dailės mokytojus bendrai veiklai, bendram plenerui „ Kūrybiniai indėliai bendruomenėje vasaros plenere“, kuris vyko birželio 22 d. prie Šiauduvos kaimo bendruomenės namų. Jo metu buvo tapoma ant senų, jau savo istoriją turinčių durų. Kūrybos metu rajono dailės mokytojai, savo individualiu pasaulio suvokim, ne tik pakeitė atsitiktines, chaotiškas tikrovės formas, bet ir suteikė joms vidinį turinį, dvasinį pradą ant plokštumos, kuri, rodos, neatrodo reikšminga ir reikalinga. Tuo pačiu metu prie mūsų prisijungė Šiauduvos kaimo bendruomenės mažųjų dailininkų grupė, kurie turėjo galimybę nustebinti savo kūrybiniais sumanymais. Durys atgimė tam, kad kurtų naują emociją žiūrovui. Esame labai dėkingi dalyvavusiems dailės atstovams ir visiems kitiems, padėjusiems įgyvendinti tai, kas kuria grožį: Jolanta Baubkuvienė, Diana Rupšienė, Daiva Urniežienė, Valentina Kinderienė, Ilona Venckienė Gulbinaitė, Indrė Lukoševičienė, Šiauduvos Kaimo Bendruomenė.

Seminaras „Kodėl matematikos, istorijos, biologijos ar bet kurios kitos disciplinos mokytojui reikalingi reklamos specialisto įgūdžiai? Kokią naudą pedagogui jie gali atnešti?“

Birželio 21 d. vyko programos (40 akad. val.) „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje“, (trečiasis programos modulis) „Kodėl matematikos, istorijos, biologijos ar bet kurios kitos disciplinos mokytojui reikalingi reklamos specialisto įgūdžiai? Kokią naudą pedagogui jie gali atnešti?“. Seminaro metu lektorės aptarė vaizdo medžiagos dizaino ir video redagavimo programas bei jų panaudojimo pedagoginėje veikloje galimybes.