Mokymai „Galimi emociniai sunkumai darbe: nuo emocinės gerovės iki mobingo“

Kovo 30 d. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vyko mokymai „Galimi emociniai sunkumai darbe: nuo emocinės gerovės iki mobingo“. Mokymų metu buvo ugdomas specialistų gebėjimas atpažinti mobingą, spręsti kylančius konfliktus darbe, ieškoti veiksmingos pagalbos bei suteikti emocinę paramą bendradarbiams. Lektorė Valija Šap, Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityje.

Atvira integruota pamoka „Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau“

 Kovo 29 d. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje vyko atvira integruota pamoka „Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau“. Pamoką vedė Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazijos logopedė Asta Bataitytė ir muzikos mokytoja Ilona Raudonienė. Pamokos metu skambėjo dainos apie paukščius, buvo kalbama apie paukščių įvairovę, jų skleidžiamus garsus. Vaikai mėgdžiojo paukščių balsus, gaminosi paukščių sparnus. Pamokos metu buvo lavinama smulkioji motorika, tikslinami, įtvirtinami išmokti garsai. Pamoką stebėjo Šilalės rajono ugdymo įstaigų ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialistai.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai – Panevėžyje

Kovo 23 d. Trečiojo amžiaus universiteto Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų grupių klausytojai vyko į edukacinę išvyką, kurios metu lankėsi Bistrampolio dvare – viename istoriškai reikšmingiausių dvarų Šiaurės Lietuvoje, turinčiame labai gražiai sutvarkytą teritoriją. Bistrampolio dvaras stebina neoklasikinio stiliaus komplekse įkurtu viešbučiu, kuriame ypač žavūs centrinių rūmų kambariai, pasižymintys išlaikyta autentiška dvasia bei puikiai atspindėtu dvaro laikmečiu.

Aplankę dvarą dalyviai vyko į Panevėžio muzikinį teatrą, kuriame klausėsi ,,Auksinių Lietuvos balsų“. Solistai dovanojo nuostabiausią operečių, miuziklų ir dainų puokštę. Dainininkų balsai, charizma ir meistriškumas atskleidė tikrąjį miuziklų spindesį. Liudas Mikalauskas, vienas žymiausių lietuvių jaunosios kartos bosų, žengia į sceną pasiryžęs atiduoti visą savo širdį. Tenoras Egidijus Bavikinas, sukūręs įsimintinus vaidmenis miuzikluose: „Ugnies medžioklė su varovais“, „Paryžiaus katedra“ ir kituose įrodė, jog koncerte jo personažai tokie pat gyvi, įtikinami, kaip ir spektakliuose. Žavingoji Ona Kolobovaitė, užburianti muzikalumu ir nuoširdumu, dainuodama pakvietė išgyventi kiekvieną muzikos taktą bei kartu patirti dainose atsiskleidžiančias jausmų audras.

Grįžtant namo netrūko diskusijų apie kelionėje patirtus įspūdžius. Tokios kelionės ne tik suteikia klausytojams bendrai veiklai, bet ir turtina jų dvasinė pasaulį.

Gerosios patirties renginys „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai“

Kovo 22 d. Šilalės Suaugusiųjų mokykloje vyko gerosios patirties renginys „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai“. Tai pirmasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (40 akad. val.) „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“.

Programa buvo sukurta  bendram tikslui – geresniems veiklos rezultatams. Šioje programoje  tikslingai ir veiksmingai sujungiama mokytojų ir mokyklos administracijos veikla. Mokyklų vadovai, turintys stiprią pavaduotojų ugdymui ir mokytojų lyderių komandą, užtikrina didesnį kūrybinį ir idėjinį organizacijos potencialą, galimybes plėsti veiklą, ryšius, dalyvauti įvairiuose projektuose.

Atranka

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia konkursą laisvai  Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti (darbo sutartis terminuota)

Paskelbta 2022-03-21

Pareigybės pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas

  1. Pareigybės lygis – A.
  2. Pareigybės paskirtis – Tarnybos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.
  3. Pareigybės pavaldumas – pavaldus Tarnybos direktoriui.
  4. Pareigybės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10,54 – 11,9.

Pareigybės aprašymas (pridedama)

Pretendentai privalo pateikti:

   1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

   2. gyvenimo aprašymą;

   3. įgyto išsilavinimo dokumentus.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2022 m. kovo 23 d. iki 2022 m. balandžio 14 d. (nuo 8.00 val. iki 16.00 val.)

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  • Pateikti asmeniškai adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriui
  • Siųsti elektroniniu paštu:  info@silsviet.lt

Pretendentų atranka:

  • Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į konkursą, apie konkurso laiką juos informuojant el. paštu.
  • Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po konkurso. Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 449 700 88.

Technologijų olimpiada

Kovo 10 dieną Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko technologijų olimpiados „Kūrybos virusas 2022“ II-asis etapas, kuriame dalyvavo  Šilalės rajono mokiniai.

Sveikiname pirmos vietos laimėtoją Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokinę  Guodą Baldauskaitę bei jos mokytoją  Danguolę Mikutavičienę.

Su Kovo 11-ąja!

Paskaita TAU klausytojams „Pasakojimai apie žoleles. Vaistiniai augalai liaudies medicinoje“

Kovo 7-10 dienomis Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Pasakojimai apie žoleles. Vaistiniai augalai liaudies medicinoje“. Paskaitos metu lektorė supažindino su Lietuvos (ir ne tik) pievų vaistiniais augalais (žinomais ir pamirštais), vaistažolių rinkimo, laikymo taisyklėmis bei receptais, tepalų, arbatų, hidrolatų gamyba.

Seminaras „Kūrybinių darbuotojų motyvacija – tai raktas į profesinę sėkmę“

Kovo 3 d. Šilalės meno mokykloje vyko seminaras „Kūrybinių darbuotojų motyvacija – tai raktas į profesinę sėkmę“. Pasitenkinimas darbu, kaip ir motyvacija, yra individuali kiekvieno darbuotojo vidinė būsena, kurią įtakoja daugelis veiksnių.

Seminaro metu buvo atskleisti kūrybinių darbuotojų turimi vidiniai motyvacijos resursai, gilinamos žinios ir supratimas apie motyvacijos svarbą ir jos įtaką sėkmingai profesinei veiklai. Mokymų dalyviai bandė atrasti naujų priemonių, be materialinės paskatos, kurios skatintų jų motyvaciją darbe ir padėtų didinti pasitenkinimą savo darbu bei profesija.

Parama Ukrainai

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas nėra abejingas tam, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje.  Reikšdami savo solidarumą švietimo pagalbos  tarnybos kolektyvo nariai paaukojo 460 Eurų  savo asmeninių lėšų. Už šias lėšas nupirkta medicinos priemonių, vaistų, buitinių prekių, kūdikių maisto, higieninių prekių kūdikiams bei suaugusiems.

Siunta perduota Šilalės kultūros centrui, kuris pasirūpins transportavimu į surinkimo punktą.

Dailės olimpiados darbų paroda „Laikmečių atradimai“

Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta 2022 metų Šilalės rajono mokinių dailės olimpiados darbų paroda „Laikmečių atradimai“. Eksponuojami 24  darbai iš įvairių Šilalės rajono ugdymo įstaigų.

Darbuose matosi individuali vaikų kūrybinė patirtis, kuriai skleistis ir tobulėti padeda rajono dailės mokytojai. Dėkojame mokiniams bei juos rengusiems pedagogams.

Grupiniai užsiėmimai ,,Kalbėjimo, rašymo ir skaitymo sunkumus įveikime kartu“ skirti pirmokams

Šiandien, kovo 1 d., startavo grupiniai užsiėmimai ,,Kalbėjimo, rašymo ir skaitymo sunkumus įveikime kartu“ skirti pirmokams. Tikslas – pagerinti ir pašalinti kalbėjimo, rašymo ir skaitymo sunkumus. Grupiniai užsiėmimai vyks du kartus per savaitę iki balandžio 30 d.

Užsiėmimus veda Šilalės švietimo pagalbos tarnybos logopedė ir specialioji pedagogė.

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

2022 m. vasario 28 d. vyko Šilalės rajono socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Jo metu kalbėta apie Sąmoningumo didinimo mėnesį  be patyčių (kovo mėn.) Šilalės rajono ugdymo įstaigose.

Rasa Jokūbauskaitė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos socialinė pedagogė, pristatė  Sąmoningumo didinimo mėnesio be patyčių veiklas progimnazijoje. Pedagogės dalinosi gerąja patirtimi, ieškojo atsakymų į kylančius klausimus.

Paskaita TAU klausytojams „Naujojo pasaulio etiketas. Kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės?“

Vasario 21-24 d. Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos ir Bijotų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo paskaitoje ,,Naujojo pasaulio etiketas. Kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės?“. Paskaitos metu lektorius pristatė pagrindinius etiketo principus, normas, istorines elgesio ir manierų ištakas, elgesio, kaip komunikacinės priemonės, svarbą, santykių su žiniasklaida realijas, galimybes ir įtakojimo mechanizmus. Klausytojus supažindino su informacijos kūrimo ir valdymo metodais bei pateikė praktinių patarimų, kaip išvengti streso bendraujant su žurnalistais ar platesne auditorija.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kūrybiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose“ įgyvendinimas

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba kartu su Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos pedagogais parengė ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Kūrybiškumo ugdymas įvairių dalykų pamokose“. 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais buvo įgyvendinti programos moduliai, kurie sudaryti iš mokymų, edukacinių išvykų, praktikumų. Dalyviai eksperimentavo kuriant ir išbandant mokymosi metodus, priemones, ugdymo organizavimo būdus. Šios priemonės užtikrina mokinių  mokymąsi, apimantį įgūdžių ir mąstymo įpročių, žinių ir nuostatų lygmenis. Programa sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriamas ir išbandomas dalykų integravimas, taikomi problemų sprendimu grįsti ugdymo metodai, atrandamos naujos mokymosi erdvės, auginama atvirumu, pasitikėjimu, bendruomeniškumu grįsta mokymosi kultūra.

Teatro ir šokio dermė ugdymo procese

Vasario 23 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Integralus mokomojo turinio panaudojimas ugdymo procese“ pirmasis modulis „Teatro ir šokio dermė ugdymo procese“. Gerosios patirties renginio metu buvo sudarytos sąlygos mokiniams realizuoti savo galias ir gebėjimus, išgyventi teigiamas emocijas, pasitenkinimą, pripažinimą. Per meninę raišką mokiniai įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, o tai turi teigiamos reikšmės jų integracijai ir socializacijai. Programos rengėjos ir vadovės: Jolanta Šmitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Sauga Vaičikauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Aušra Danisevičienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus choreografijos mokytoja metodininkė

Šilalės rajono mokinių dailės olimpiada

Vasario 22 d. Šilalės meno mokykloje vyko Šilalės rajono mokinių dailės olimpiada. Sveikiname pirmos vietos laimėtoją Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinę  Emiliją Marozaitę bei jos mokytoją  Jolantą Baubkuvienę.

Dailės transformacija Z ir Alfa kartos mokiniui

Vasario 22 d. vyko Šilalės rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jo metu Daiva Urniežienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos dailės mokytoja pristatė pranešimą „Dailės transformacija Z ir Alfa kartos mokiniui“.