Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas

Gruodžio 15 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Šilalės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė ir Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė. Susitikimo metu išklausytas pranešimas: „Tarpasmeninio bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka ugdymo procesui“ tai V modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“, kurį pristatė Sonata Petrauskienė, Šilalės r. Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Pristatytas dar vienas pranešimas „Ugdymo turinio atnaujinimas ir įgyvendinimas Šilalės r. Simono Gaudėšiaus gimnazijoje“, kurį pristatė Alma Balčiėnė, Šilalės r. Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie ugdymo turinio atnaujintas programas, kokios problemos, sunkumai iškyla jas įgyvendinant, pasidalinta gerąja patirtimi.

Naujai išrinkta metodinio būrelio pirmininkė, ja tapo Aušra Letukienė, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.