Ugdomosios aplinkos specialiųjų poreikių vaikams kūrimas integruojant inovatyvias priemones

Gruodžio 13 d. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko gerosios patirties renginys „Ugdomosios aplinkos specialiųjų poreikių vaikams kūrimas integruojant inovatyvias priemones“ tai III modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Palankios ugdymo aplinkos kūrimo aplinkybės mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių“. Lektorė – Inga Bendžiuvienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė.