2021-2022 m.m. olimpiadų ir konkursų rezultatai

2021-2022 m. Lietuvos mokinių olimpiadų ir kitų renginių II etapo grafikas

2021-2022 m. m. Šilalės rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų rajoninių renginių organizavimo tvarkos aprašas

15-osios Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados rezultatai (2022-04-13)

Lietuvos pradinukų (3-4 kl.) matematikos olimpiados rezultatai (2022-04-12)

Geografijos olimpiados II etapo rezultatai (2022-03-22)

Technologijų olimpiados II etapo rezultatai (2022-03-10)

Istorijos olimpiados II etapo rezultatai (2022-02-23)

Dailės olimpiados II etapo rezultatai (2022-02-22)

Matematikos olimpiados II etapo rezultatai (2022-02-11)

Rusų kalbos olimpiados II etapo rezultatai (2022-02-10)

Gamtos mokslų- biologijos STEAM olimpiados II etapo rezultatai (2022-02-08)

Meninio skaitymo konkurso II etapo rezultatai (2022-02-07)

Anglų kalbos konkurso II etapo rezultatai (2022-02-04)

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapo rezultatai (2022-02-01)

Lietuvos mokinių  fizikos olimpiados II etapo rezultatai (2022-01-27)

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapo rezultatai (2022-01-21)

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo rezultatai (2022-01-14)

Lietuvos mokinių 11 klasių Anglų kalbos olimpiados II etapo rezultatai (2022-01-20)

33-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo rezultatai (2021-12-14)

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados I etapo rezultatai (2021-12-08)

Vakarų Lietuvos 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados II etapo rezultatai (2021-10-27)