Seminaras ,,Kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų skaityti bei rašyti sąsajos ir įveikimo galimybės“

Spalio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras ,,Kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų skaityti bei rašyti sąsajos ir įveikimo galimybės“, kuriame dalyvavo pradinio ugdymo mokytojai, logopedai, spec. pedagogai. Seminaro metu suteikta žinių apie  priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą, jos svarbą mokymuisi skaityti ir rašyti, fonologinio kalbos sutrikimo požymius, paplitimą. Aptarti fonologinį suvokimą lavinantys darbo būdai bei pateiktos mokymo(si) priemones praktiškai.