„Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“

Spalio 29 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų“, seminaro lektorius Tomas Vasiliauskas UAB „Pokyčių valdymas“ direktorius. Seminaro metu pristatyti Viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų pasikeitimai, praktiniai įstatymo taikymo klausimai, pasidalinta patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus.