Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Balandžio 13 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuotos ,,Kompetencijos dorinio ugdymo bendrojoje programoje“. Analizuotos bendrosios žmogaus vertybės bei bendras tikslas tikybos ir etikos pamokose, sukuriant mokiniams sąlygas pažinti savo asmens galias ir supantį pasaulį, formuotis etiniais ir religiniais principais bei moraliniu mąstymu grįstą pasaulėžiūrą.