Istorijos mokytojų metodinio būrelio susitikimas

Rugsėjo 7 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko istorijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Susitikimo metu daug dėmesio buvo skiriama diskusijai dėl nuotolinio mokymo. iššūkiais ir sunkumais. Kolegės labai džiaugėsi mokytojos Aurelijos Betingienės iniciatyva pasidalinti gerąja patirtimi. Mokytoja sukūrė ilgalaikę programą „Skaitmeninių kūrybinių įrankių panaudojimas dinamiškoje darbo ir mokymosi erdvėje” (40 akad. val.) ir ją įgyvendino rajone. Numatė istorijos mokytojų 2021/2022 mokslo metų darbus ir nutarė ieškoti galimybių sukurti užduočių banką, kuriame būtų kaupiama įvairi medžiaga istorijos pamokoms paįvairinti. Metodinio būrelio pirmininke perrinkta Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Nomeda Kasmauskaitė.