,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys ,,Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“

Lapkričio 14 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys „Pedagoginio meistriškumo principai šiuolaikinėje pamokoje“. Joje dalyvavo mokyklų pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių bei mokyklų metodinių grupių pirmininkai. Renginio metu susipažindinta su aprobuotais ir aiškiai suformuluotais klasės valdymo būdais, dėmesio ir disciplinos palaikymu, tradicinėmis ir netradicinėmis darbo pamokoje formomis,  mokinių tarpusavio pagalbos, efektyvaus namų darbų patikrinimo būdais. Dalyviai išbandė efektyvios didaktikos atvejus, kaip sudominti mokinius per pamoką, kaip nenuobodžiai pakartoti temą, palaikyti susidomėjimą sprendžiant problemas.