Pristatyti Bendrųjų programų atnaujinimo darbai

Rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu įvyko Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) informacinis renginys, skirtas savivaldybių švietimo padalinių vadovams, specialistams, atsakingiems už UTA įgyvendinimą savivaldybėse bei Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos atstovams, kuriame dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė ir metodininkė.
Susitikimo metu buvo apžvelgta UTA eiga, pristatyti atlikti bei planuojami Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbai. Aptarti kiti aspektai, susiję su savivaldybių ir švietimo centrų vaidmeniu atnaujinant bei diegiant atnaujintas BP.
Pristatyta UTA projekto veikla „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“, kurios tikslas – parengti „Kriterijus savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“. Juos rengia ekspertų grupė iš 5 savivaldybių savanorių – Alytaus, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono ir Prienų rajono.