Seminaras „Grįžtamojo ryšio technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį mokymąsi“

Lapkričio 17  d. Kaltinėnų gimnazijos pedagogams vyko seminaras „Grįžtamojo ryšio technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį mokymąsi “. Tai trečiasis  modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pamoka nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo“. Šios programos tikslas – plėtoti mokytojų gebėjimus pamokoje, užtikrinti personalizuotą akademinių pasiekimų ir asmenybės ūgties dermę pasitelkiant savivaldžio mokymosi prieigas ugdant mokinių kompetencijas  pagal atnaujintas Bendrąsias programas.