Seminaras ,,Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2019 m. Teisės aktų pakeitimų apžvalga“

Spalio 18 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras ,, Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2019 m. Teisės aktų pakeitimų apžvalga“, kuriame dalyvavo apskaitos darbuotojai. Seminaro metu aptarti įstaigų (biudžetinių, viešųjų įstaigų) dirbančių pagal VSAFAS, finansinę – ūkinę veiklą reglamentuojantys teisės aktų pakeitimai.