Seminaras ,,Ugdomojo proceso planavimas ir įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje. Elektroninio dienyno galimybės“

Spalio 2 d. vyko seminaras ,,Ugdomojo proceso planavimas ir įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje. Elektroninio dienyno galimybės“, kuriame dalyvavo Šilalės lopšelio – darželio ,,Žiogelio“ pedagogai. Seminaro metu tobulinti gebėjimai kryptingai planuoti priešmokyklinės grupės veiklą,  siekiant ugdymo kokybės, skatinant naudotis elektroniniu dienynu.