Stažuotė Klaipėdos rajone

Gruodžio 9-10 dienomis vyko stažuotė Klaipėdos rajono Gargždų ,,Kranto“ pagrindinė mokykloje, Dovilų pagrindinėje mokykloje ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje. Stažuotės metu pasisemta idėjų apie socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) programas, kurios įgyvendinamos Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo įstaigose. Išvyka paliko daug gerų įspūdžių. Sudominta darbo su mokiniais, turinčiais SUP, ypatumai, pedagogų nuoširdus darbas padedant šiems vaikams. Geroji mokyklų patirtis įkvėpė ir leido pasisemti naujų idėjų dėl tikslingo tėvų įtraukimo į mokinių ugdymo(si) procesą, įvairių darbo būdų ir metodų tikslingo taikymo pamokų metu. Mokyklų patirtis patvirtino ir tai, jog socialinis emocinis ugdymas daro didelę teigiamą įtaką mokyklos mikroklimatui.