Tradicinė Šilalės rajono švietimo darbuotojų konferencija „Pokyčių valdymo sėkmės veiksniai atnaujinant ugdymo turinį“

Rugpjūčio 29 d. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyko tradicinė Šilalės rajono švietimo darbuotojų konferencija „Pokyčių valdymo sėkmės veiksniai atnaujinant ugdymo turinį“, kurioje dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, rajono metodinių būrelių pirmininkai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Susirinkusiuosius sveikino  Rasa Kuzminskaitė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Lineta Dargienė, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja bei Stasys Norbutas, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius. Dalyviai klausėsi pranešimų: „Pamokos planavimas pagal atnaujintas ugdymo programas“ , pranešėja Jolanta Šmitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė; ,,Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas. Kas aktualu?”, pranešėjos: Regina Rimkutė, Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Inga Makarė, Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytoja; ir seminaro „Pokyčių valdymo sėkmės veiksniai organizacijose“, lektorė Dalė Daiva Gasparavičiūtė, psichologė. Tikime, jog šie mokslo metai bus kupini ryžto ir pasitikėjimo savo jėgomis.