Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Sausio 11 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo diskutuojama apie atnaujintas ugdymo programas, jų įgyvendinimą. Aptartas žinių patikrinimas, numatytos gairės ateičiai.