Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 23 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu analizuota ,,Kompetencijos socialinio ugdymo bendrojoje programoje“. Nagrinėtas mokinio suvokimas, kaip nusakomi artimosios aplinkos socialinio gyvenimo procesai, kaip pripažįstamos ir gerbiamos kitų žmonių individualumas dalyvavimas klasės ar mokyklos bendruomenės gyvenime, siūlomi įvairių konfliktų sprendimo būdai.