Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?

Kovo 18 d. vyko nuotolinis seminaro „Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas?” baigiamoji dalis, kurioje dalyvavo Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytojai. Seminaro metu teiktas dalyvių grįžtamasis ryšys. Aptarti pokyčiai, atliktas kompetencijų voratinklių palyginimas prieš užsiėmimus ir po jų, išskirtos stipriosios ir silpniausios vietos bei trukdžiai.