Bendrųjų kompetencijų konsultacija

Kovo 16 d. vyko bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų supratimo ir diegimo nuotolinė konsultacija, kurioje dalyvavo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Konsultacijos metu nagrinėta ,,Kompetencijos gamtamokslio ugdymo bendrojoje programoje“. Analizuota kaip ši kompetencija mokiniams išugdo gebėjimus, kurių reikia pažįstant pasaulį, jį tiriant, bendradarbiaujant su kitais; gebėjimą suvokti įvairią informaciją, ją tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti; gebėjimą taikyti įgytas žinias bei patirtį; gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas; gebėjimą veikti; ugdytis vertybines nuostatas: toleranciją kitiems ir kitokiems, pagarbą gyvybei, įsipareigojimą ir atsakomybę už savo ir kitų gyvybę ir sveikatą, už viską, kas vyksta greta.