Edukacinė išvyka „Projektinės veiklos rezultatų sklaida ir panaudojimas“

Spalio 5 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas vyko į edukacinę išvyką „Projektinės veiklos rezultatų sklaida ir panaudojimas“ . Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Patirtinis mokymasis, padedantis suprasti, kas lemia sėkmę projektinėse veiklose“. Norėdami plėtoti profesines kompetencijas, užtikrinančias kokybišką pedagoginių darbuotojų poreikių tenkinimą, projektų rengimą ir įgyvendinimą, susitikome su Jurbarko švietimo centro kolektyvu.