Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas

Spalio 6 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Jo metu buvo aptartas veiklos planas 2022-2023 m.m., apsvarstytas kvietimas dalyvauti  UAB „Nareka“ organizuojamame renginyje – mokymuose, kuris vyks tarnybos patalpose spalio 21 d.