Edukacinė išvyka „Ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų vertinimo dermė“

Lapkričio  3 d. Šilalės ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai vyko į edukacinę   išvyką „Ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų vertinimo dermė“ . Tai trečiasis modulis iš ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiško ugdymo organizavimo ir mokytojų lyderystės dermė“. Norėdami plėtoti profesines kompetencijas, pasidalinti gerąja patirtimi apie mokinių  pažangos stebėjimą ir pasiektus rezultatus bei savo mokyklose patobulinti mokinių individualios pažangos stebėjimo sistemą, pavaduotojai apsilankė Jurbarko gimnazijoje, dalyvavo edukacijoje kūrybinėse dirbtuvėlėse.