Užsienio kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Lapkričio 3 d. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje vyko užsienio kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio pirmininkė pristatė pranešimą „Kas  naujo užsienio kalbų bendrųjų programų projektuose?“  Pasitarimo metu aptartas  2022/2023 mokslo metų veiklos planas, pasiūlyta susitikimus organizuoti nuotoliniu būdu.